350
  • AHMET GÜNDÜZ

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Değişiklik 23/11/2019

 

23 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30957

 

Uaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibareleri “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/1/2018 30295
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/5/2018 30431
2- 31/12/2018                       30642 (4. Mükerrer)
3- 15/11/2019 30949


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar