267
  • serpil

Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2020 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir

Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2020 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir.

 

 

Değerli üyemiz,

 

A) KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER:

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ:

 

1-    Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna ( 31.01.2020 tarihine ) kadar yapılması gerekir.

2-    Limited Şirketler: Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2020 tarihine) kadar yapılması zorunludur.

Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

 

 

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI İSE: 30.06.2020 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKATIR.

B) ARA TASDİK (ONAY YENİLEME):

YEVMİYE Defteri,

Defter-i KEBİR,

ENVANTER Defteri,

DAMGA VERGİSİ Defteri,

YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2018) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

(VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’ de yayımlanan Ticari Defter Gn. Tb. Md. 16.)

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

Yücel Akdemir Başkan

İSMMMOSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar