250
  • Alo Bilgi

Kar Payı Dağıtımına Sınırlama Getirildi

01 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Kar Payı Dağıtımına Sınırlama Getirildi.

 

 

TOBB’nin tüm oda ve borsalara gönderdiği 01.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3392 sayılı yazısında,

“Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilerek, bu çerçevede, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5 inci maddesine dayanılarak, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere;

 

 

Sermaye şirketlerinin 01.04.2020 tarihinden itibaren yapılacak genel kurul toplantılarında, “geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi, dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” hususları belirtilmiştir.

 

 

 01.04.2020 tarihinden önce yapılan genel kurullarda alınan kararlar aynen uygulanabilecektir.

 

 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar