889
  • Alo Bilgi

Kamuda Çalışmak İçin İşten Ayrılan Tazminat Alamaz

İstiklal Savaşı Gazisinin Aylığı Kızına Bağlanmaz

Babam eski takvimle 1306 doğumlu, İstiklal Savaşı gazisidir. Kendisi Emekli Sandığı’ndan emekliydi. 1963 yılında vefat etti. Ev kadını olan annem, 2006 yılında vefat edene kadar babamın emekli maaşını aldı. Ben 1945 doğumluyum ve SSK’dan emekliyim. Eşim de SSK emeklisi. Acaba bu sıkıntılı günlerde babamın emekli maaşını alabilir miyim? Zahide Güner Han

Babanızın, Emekli Sandığı tarafından ödenen aylığının, İstiklal Savaşı gazilik aylığı mı yoksa memur olarak çalışması karşılığı hak kazandığı emekli aylığı mı olduğunu tam olarak anlayamadım.

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun’a göre, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanıyor. Ve bu aylık Emekli Sandığı tarafından ödeniyor.

Hak sahibinin vefatı halinde, bağlanan bu aylık, dul eşe yüzde 75 oranında bağlanıyor. Dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesiliyor. Yetimlere ise herhangi bir koşulda aylık bağlanmıyor.

Sözünü ettiğiniz aylık, yukarıda belirttiğim gazi aylığı ise size intikal etmez. Dolayısıyla size bağlanmaz. Memur olarak çalışması karşılığı hak kazandığı emekli aylığı ise bağlanır.

 

 

Kamuda çalışmak için işten ayrılan tazminat alamaz

Bir mühendis 9 seneye yakın özel sektörde çalışıyor. Sonra devlet kurumunda işe başlıyor. Devlet işine başlayacağı için özel sektördeki işinden hiçbir tazminat almadan çıkıyor. Bu mühendisin özel sektörden tazminatını almasının bir yolu var mı? Özel sektör, emekli oluncaya kadar işi bırakırsa tazminat kimden alınacak? Bu konu hakkında yasalarımız ne diyor? Dursun Yılmaz

Kıdem tazminatına hangi durumda hak kazanılacağı, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesinde sayılmış.

Devlet kurumunda işe başlamak için işten ayrılmak, kıdem tazminatına hak kazandıran fesih sebepleri arasında yer almadığından, kıdem tazminatına hak kazanılamaz.

9 yıllık çalışma karşılığı kıdem tazminatı ödemesi söz konusu olamayacağından, özel sektörün emekli oluncaya kadar işi bırakmış olması da bir anlam ifade etmiyor. Ayrıca iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazandıran fesih sebeplerinden biri ile sona ermiş ise, kıdem tazminatının ödenmesi için emeklilik tarihi beklenmiyor. Sözleşme sona erdiğinde kıdem tazminatının da ödenmesi gerekiyor.

 

 

KÇÖ nedeniyle eksik ödenen primler talep edilemez

Özel bir firmada çalışmaktayım. Her yıl ocak ayında yıllık toplam brüt maaş üzerinden işveren ile anlaşma imzalıyoruz. Pandemi sürecinde kısa çalışmaya geçtiğimiz için SGK primim 18 gün üzerinden ödenmekte. İşverenin ödemediği 12 gün için SGK prim vb. ücretleri talep edebilir miyim? İsmi saklı

Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği alınan günler için uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemesi yasa gereği. Ücret anlaşmanız, yıllık toplam ücret tutarı üzerinden yapılmış olsa da kısa çalışma ödeneği aldığınız günler için işverenin ödemediği SGK primi ile ücretinizi talep edemezsiniz.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar