340
  • AHMET GÜNDÜZ

Kamu Personeline Kötü Haber! Dil Kursu Yardım Ödeneği Düşürüldü!

Kamuda on binlerce memuru ilgilendiren ‘dil kursu yardım’ tutarının, sessiz sedasız düşürüldüğü ortaya çıktı. 2016’da 534 TL olan dil kursu yardım ödeneği, üç yıldır 447 TL ödeniyor. Aynı ödenek 2020 yılında da 447 TL ödenecek.

 

Bazı kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri kamu kurumları tarafından ödenmektedir. Bu husus yeni bir düzenleme olmayıp yıllardan beridir devam eden bir düzenlemedir. Ancak, zaman içerisinde kurs ücretleri artması gerekirken bunun aksiyle karşılaşılmaktadır.

 

Buna göre;

 

1- Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanun’a göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

 

2- Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

 

3- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ders ücretleri, yüzde 50’si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 447 TL’yi geçmemek üzere ödenebilmektedir.

 

Gerekli onay sürecini tamamladıktan sonra kursa katılan personel, kursa devam ettiğine dair belgeyi ve faturayı kurumuna ibraz ederek yaptığı kurs ücretini alabilmektedir. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

 

Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilecektir.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar