365
  • AHMET GÜNDÜZ

Kamu Harcamaları ‘harcama.gov.tr’ Portalından Takip Edilecek

Kamu harcamalarıyla ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir format ta paylaşılması amacıyla gelecek yıl  “harcama.gov.tr ” portalı kullanıma sunulacak.

 

AA muhabirinin, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programından derlediği bilgiye göre, gelecek yıl kamu harcamalarının yönetim ve denetimine ilişkin bir dizi adım atılacak.

 

Bu kapsamda, vatandaşların bütçe okuryazarlığını artırmaya katkı sağlamak üzere bütçe ve harcama verilerinin yer aldığı bütüncül ve kullanıcı dostu bir format oluşturuluyor.

 

Kamu harcamalarının daha anlaşılır şekilde takip edilmesine imkan sağlayacak altyapının gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

 

Bu çerçevede kamu harcamalarına ilişkin verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla “harcama.gov.tr” portalı hayata geçirilecek. Bu portal sayesinde kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı anlaşılır, takip edilebilir, karşılaştırılabilir şekilde kamuoyunun erişimine açık olacak.

 

 

e-İHALE VE e-EKSİLTME ZORUNLU HALE GELECEK

 

Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacak.

 

Bu kapsamda e-ihale ve e-eksiltme tüm alım usullerinde zorunlu hale getirilecek. İstekliler ve ürünler için yeterlik sistemi kurulacak. Elektronik sözleşme yönetimine geçilecek ve bütünleşik mali yönetim sistemiyle entegrasyonu sağlanacak. Akıllı ihale ve sözleşme yönetimine geçiş planlanıyor. Ayrıca, idarelerin ihale ve sözleşme yönetimi politikalarını oluşturmasına ve performanslarını değerlendirmesine yönelik istatistiki veri üretilecek.

 

 

Kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla Devlet Malzeme Ofisinin merkezi tedarik yapısı güçlendirilecek.

 

 

KAMU TAŞIT ENVANTERİ VE DÖNER SERMAYE DÜZENLEMESİ

Taşıt Kanunu, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek şekilde güncellenecek. Bunun için kamu taşıtlarına ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşıt envanteri oluşturulacak. Masraf merkezi modeli ve Kamu Filo Bilgi Sistemi yazılımı geliştirilecek.

 

Öte yandan mali sisteme katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılarak merkezi yönetim bütçe kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılarak, verimlilik, karlılık, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, işletme yönetimindeki etkinliği sağlamak üzere aynı idare bünyesinde faaliyet gösterenler tek çatı altında toplanacak.

 

 

 

 

KAYNAK:AASponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar