242
  • Alo Bilgi

Kadın Memurların Emekliliğinde 8 Eylül 1999’un Önemi

8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışmaya başlayan kadın memurlar emeklilik için 25 yıl hizmete tabi olurlar.
Sitemize gelen yorumlardan ve ziyaretçi sorularından kadın memurların 25 hizmet yılı değil 20 hizmet yılına tabi oldukları belirtildiğinden konuyu net olarak izah etmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayı öncesi memurlar 5434 e, sonrası memurlar ise 5510 a tabi olurlar.

 

 

Emeklilik şartlarından olan hizmet tamamlama yönünden 8 Eylül 1999 tarihi kadın memurlar için önemlidir.

 

 

5434 e tabi olan kadın memurlardan;

8 Eylül 1999 tarihinden öncesi memurluk hizmetleri ve memurluk hizmetlerinden sayılan vekil öğretmenlik gibi hizmetleri ve/veya işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri VARSA bu durumda olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmüne tabi olurlar ve emeklilik şartlarından birisi olan hizmet tamamlama açısından 20 HİZMET YILINA tabi olurlar.

 

 

8 Eylül 1999 tarihinden öncesi memurluk hizmetleri ve memurluk hizmetlerinden sayılan vekil öğretmenlik gibi hizmetleri ve/veya işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri YOKSA bu durumda olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmüne tabi olurlar ve emeklilik şartlarından birisi olan hizmet tamamlama açısından 20 hizmet yılına tabi olmayıp 25 HİZMET YILINA tabi olurlar.

 

 

5510 a tabi olan kadın memurlar;

 

En az 9000 gün yani 25 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

 

 

Sonuç değerlendirme;

Hem 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayan hem de 5510 a tabi olarak çalışmaya başlayan kadın memurlar emeklilik için mutlaka 25 HİZMET YILLARININ tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 

İlgili madde hükümleri;

 

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmü;

 

Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:….
b) (Değişik birinci paragraf: 25/8/1999 – 4447/23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,…”

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 hükmü;

“…(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. …”

 

Kaynak: www.memurlar.netSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar