224
  • Alo Bilgi

Kademe Kademe Alınan Tedbirler Kaldırılacak

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ülkemizde de görülmesi üzerine diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tüm kurumlarımız kendi alanları ile ilgili önleyici ve koruyucu tedbirler almış ve almaya devam etmektedir. Söz konusu kurumlardan özellikle SGK’nın almış olduğu ve almakta olduğu tedbirler toplumun tamamını ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Bu yazımızda SGK’nın pandemi salgınına ilişkin almış olduğu yeni normalleşme uygulamaları değerlendirilmiştir.

 

 

KADEME KADEME ALINAN TEDBİRLER KALDIRILACAK

SGK, 1 Nisan 2020 günü yayınlamış olduğu yazı ile COVID-19 salgınının yayılmasını engellemek, hizmet sunulan vatandaşların ve çalışanların korunması için alınan tedbirleri tüm kamuoyu ile paylaşmıştı.

Hükûmetin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeni normale geçiş süreci kapsamında SGK da daha önce almış olduğu söz konusu tedbirleri kademe kademe kaldırılmaya başlamıştır. Bu kapsamda yeni dönemde uygulanacak yeni düzenlemeler şu şekilde olacaktır:

Geçici iş göremezlik ödeneklerinde çalışılmadığına dair bildirim/beyan beklenmeksizin geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi uygulanmasına 1 Temmuz 2020 tarihi (dâhil) itibarıyla son verilmiştir.

Ayrıca söz konusu dönemde çalıştığı tespit edilenler, e-Ödenek uygulamasının “İncelenecek kayıtlar/Çalıştı bildirimi olup ödeme yapılanlar” menüsünde listelenecektir. Söz konusu listenin yeniden kontrol edilerek yersiz ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ilgililerden tahsil edilecektir.

 

 

İHBAR VE ŞİKÂYET DENETİMLERİ BAŞLATILDI

Kurumun sosyal güvenlik denetmenleri ALO 170 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezinden iletilen ihbar ve şikâyetlere yönelik denetimlere 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başladı.

Diğer yandan 25/07/2020 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yetki sınavında 366 denetmen yardımcısı başarılı olarak tek başına denetim yetkisi almaya hak kazandı. Böylece önümüzdeki dönemde SGK’nın kayıt dışılıkla mücadelesinde etkinliğin artacağı beklenmektedir.

 

 

İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsili yapılan SGK alacaklarından icraya intikal etmiş olanlar hakkında, zaman aşımına girme riski bulunanlar hariç olmak üzere ödeme emri tebliği, araç, e-Mevduat, hak ve alacak menkul-gayrimenkuller üzerine yapılacak her türlü haciz ve satış işlemlerine 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

Henüz icraya intikal ettirilmeyen SGK alacakları ile ilgili olarak 01/10/2020 tarihi dâhil borç bildirimi yapılmaya başlanacaktır.

Zaman aşımına girme riski bulunanlar hariç olmak üzere idari para cezalarına ilişkin işlemlere 1 Ekim 2020 tarihi (dâhil) itibarıyla başlanacaktır.

 

 

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER

Sağlık Bakanlığı’nın 07/06/2020 tarihli genel yazısı kapsamında 18-65 yaş grubu kişilerin, kronik hastalık nedeniyle alacakları raporlarına istinaden sözleşmeli eczanelerden veya merkezlerden temin edecekleri ilaçları veya tıbbi malzemeleri reçete karşılığında SGK tarafından karşılanacaktır.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kronik hastalar ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasında ise 01/03/2020 tarihi itibarıyla MEDULA Sisteminde kayıtlı olan raporları geçerli olmaya devam edecek olup Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin duyurusu doğrultusunda değişikliğe gidilecektir.

 

 

GELİR TESTİ İŞLEMLERİ

Diğer yandan; herhangi zorunlu sigortalılık kapsamında olmayıp gelir testi de bulunmayanlar veya gelir testi bulunup sonucuna itiraz edenler için hazırlanan tebligatların 01/08/2020 tarihinden itibaren gönderilmesine başlanmıştır. Ayrıca gelir testi sonucu brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkan genel sağlık sigortalılarının kayıtlarının merkezden otomatik olarak güncellendiğine ve genel sağlık sigortası durumlarının e-Devlet’te yer alan “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” uygulamasından takip edebileceklerine yönelik bilgilendirilme yapılacaktır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar