155
  • Alo Bilgi

İzin Ücreti Çalışırken Ödenebilir Mi?

3600 Günle Emeklilik İçin De Yaş Kademesi Var

Bir gazete haberinde 1999 öncesi işe girişi olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primi olanların yaşa tabi olmadığı belirtmiş. 11.11.1997-17.02.2013 tarihleri arası aralıksız çalıştım ve 5497 prim günüm var. Gazete haberine göre emekliliğimde hak kaybı yaşamamak için soruyorum. 3600 günle emeklilik şartım nedir, emekli olabilir miyim?
Elif Şen

İletiniz ekinde gönderdiğiniz gazete haberi maalesef doğru değil. 4/a (SSK) statüsünden 3600 prim günüyle emeklilikte, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde de yaş şartı vardı. Değişiklik öncesinde 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününün yanı sıra kadın sigortalılar 50, erkek sigortalılar 55 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlardı.

Değişiklik sonrasında kadınlarda emeklilik yaşı 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 50 yaş şartının sağlandığı tarih aralığına göre 52-58 yaş aralığında kademelendirildi. Erkeklerde yaş kademesi ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 55 yaş şartının sağlandığı tarih aralığına göre 56-60 yaş aralığında değişiyor.

3600 prim gününü daha önce tamamlamış olsanız da, 15 yıllık sigortalılık süreniz 23 Mayıs 2011 tarihinden sonra dolduğundan, 3600 prim günüyle emeklilik için 58 yaş şartına tabisiniz.

Diğer yandan, 11 Kasım 1997 sigorta başlangıcıyla normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 54 yaş şartlarına tabisiniz.  Prim gününüzü 5975 güne tamamlayıp, 54 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

 

 

İzin ücreti çalışırken ödenebilir mi?

Apartman görevlimiz hak ettiği yıllık ücretli iznini kullanmayarak bedelinin kendisine nakden ödenmesini talep etmektedir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin, “Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğuna, bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının öneminin bulunmadığına” ilişkin kararı karşısında ödemeyi yapmakta tereddüt hasıl olmuştur. Söz konusu karar apartman görevlileri için de geçerli midir? Tahir Göksoy

4857 sayılı İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin hükümleri, konut kapıcılarının yıllık ücretli izinleri hakkında da uygulanmakta olup, söz konusu Yargıtay kararı apartman görevlileri için de geçerlidir. Bu bağlamda, hak kazanılan yıllık ücretli izinin kullanılmayarak, karşılığı olan izin ücretinin çalışırken ödenmesi mümkün değil. Kararda da belirtildiği gibi, ne şekilde sona ermiş olursa olsun, iş sözleşmesi sonra erdiğinde ancak kullanılmamış izin sürelerine ilişkin ücretin, son ücret üzerinden ödenmesi gerekir.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar