234
  • serpil

İşyeri Kiralarında Stopaj Yoluyla Vergilendirme

Gayrimenkulü işyeri olarak kiralayanlar, kira ödemeleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj yapmak zorunda. Ancak basit usulde vergiye tabi ise kira ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda 2.200 TL’lik beyan sınırı aşılıyorsa beyanname verilir.

 

 

3 – Gerçek kişiler için vergi rehberi

Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre, gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj (tevkifat) yapmak zorundadır.

Gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise kira ödemesi üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri GVK’nın 1/d bendinde yer alan 2.200 TL’lik beyan sınırını aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilir.

 

 

SADECE İŞYERİ KİRA GELİRİ VARSA

2019 yılı içinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 40.000 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundadır.

Sadece işyeri kirası elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar hazır beyan sisteminden yararlanamazlar.

Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu işyerinden elde edilen kira gelirinden her bir ortağın hissesine düşen tutarın 40.000 TL’yi aşması halinde ayrı ayrı beyanname vermek zorunluluğu vardır.

 

 

İNDİRİLECEK GİDERLER

İster konut kira geliriniz isterse işyeri kira geliriniz olsun veya ikisi bir arada olsun; elde ettiğiniz kira gelirinin safi tutarını, götürü gider yöntemi ya da gerçek gider yönteminden birini seçerek tespit edebilirsiniz. Götürü gider yöntemini seçerseniz, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezsiniz.

Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden yüzde 15 oranında beyanname üzerinde otomatik indirim uygulanır ve belge ibraz zorunluluğu yoktur.

 

40 bin liraya kadar gelirin beyan edilmesi gerekmiyor

2019 takvim yılı içinde gerçek kişilerce elde edilen gelirin işyeri kirasından ibaret olduğu ve yüzde 15 götürü gider indiriminin tercih edildiği durumda yukarıda yer alan tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 40.000 TL’ye kadar hiç beyanda bulunulmayacak, elde edilen brüt kira tutarının 40.001 TL 118.359 TL arasında olduğu durumda ise beyanname verilmesine karşın ödenecek vergi doğmayacaktır. 2019 takvim yılında elde edilen işyeri kira hasılatının 118.359 TL’yi aşması halinde de artan oranlı vergi tarifesinin etkisiyle ödenecek vergi çıkacaktır.

 

(Sözcü Gazetesi | 04.03.2020)Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar