9686
  • Alo Bilgi

İşyeri kiralamalarında KDV oranı düştü mü, düşmedi mi?

Bilindiği gibi 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede 2182 ve 2183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmış ve aynı tarih itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Son yazımızda konuyu ele almış ve bu kararlar ile kira ödemelerinde stopaj oranının %20’den %10’a ve KDV oranının da %18’den %8’e düşürüldüğünü ifade etmiştik.

 

 

Ancak, özellikle iş yeri kiralamalarında kanunun ifadesinden kaynaklı olarak kafalar karışmıştır. Bu karışıklığın nedeni ise 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında geçen “işyeri kiralama hizmeti” ibaresidir. İbare “işyeri kiralamaları” şeklinde olsa sorun olmayacak ve kafalar karışmayacaktı. İbare “İşyeri kiralama hizmetleri” şeklinde olunca sanki işyerlerini kiraya veren emlakçıların bu hizmet karşılığı aldığı komisyonlar nedeni ile elde ettikleri komisyon ücretinde KDV %18’den %8’e düşürülmüş gibi bir algı oluştu. Dolayısı ile bazıları işyerlerinin kiraya verilmesi karşılığı kesilen faturalarda KDV yine %18 olarak uygulanacak gibi algıladı.

 

 

Sayın Maliye Bakanı konuya ilişkin olarak 30 Temmuz 2020 tarihinde attığı tweet ile işyeri kiralamalarında KDV’nin %18’den %8’e düşürüldüğü müjdesini verdi. Bu tweetten de anladığımız kadarı ile 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “işyeri kiralama hizmetleri”nden kasıt işyeri kiralamalarıdır. Kararda kastedilen de bu olmakla birlikte “hizmetleri” ibaresinin eklenmesi kafaları karıştırmıştır.

 

 

Muhtemeldir ki, konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yapacaktır. Aksi türlü inceleme elemanlarının görüşleri de, sadece emlakçıların işyeri kiralama hizmeti karşılığı elde edecekleri ücretler için %8 KDV uygulanabileceği, kiralamalar için %18 KDV uygulanması gerektiği yönünde olur ise binlerce mükellef mağdur olabilecektir. Konunun acilen açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

 

 

Kanaatimce de Sayın Maliye Bakanının ifade ettiği üzere işyeri kiralamalarında  KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüştür. Bunu destekleyen bir diğer konu ise işyeri kiralamalarında stopajın %20’den %10’a düşürülmesidir. Bu düzenlemeye paralel olarak KDV tarafında da indirim yapılmıştır.

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer konu ise, 31 Temmuz 2020 tarihi öncesi dönemlere ait olup, faturası 31 Temmuz 2020 sonrası kesilecek faturalarda KDV oranının %8 olarak mı yoksa %18 olarak mı uygulanacağı meselesidir. Bilindiği üzere, hizmetin ifasında fatura kesilmelidir. Uygulamada genelde kira yıl içinde tahsil edilemez ise faturası kira tahsil edildiğinde kesilebiliyor. 31 Temmuz 2020 sonrasında geriye yönelik olarak kesilecek faturalarda KDV oranı faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan %8 oranı olarak uygulanabilecektir. Nitekim hem hizmet devam etmektedir, hem de faturanın düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olmaktadır. Ancak idare bu noktada hizmetin ifasını her ay olan KDV dönemleri itibari ile sınırlı görecek olur ise dönemsellik ilkesi gereği KDV oranı %18 olarak uygulanmalıdır diyebilir.

 

 

Bir diğer husus ise örneğin Aralık 2020 de 2021 dönemine yönelik kira faturası kesilecek olur ise KDV oranı yine %8 olarak uygulanabilecektir. Nitekim faturanın düzenlenmesi ile KDV’de vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olmaktadır.

 

EKREM ÖNCÜ
Yeminli Mali Müşavir


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar