10273
  • Alo Bilgi

İşyeri kiracıları için sevindirici kararlar!

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede 2182 ve 2183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmış ve aynı tarih itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Şüphesiz bu kararlardan en çok kira ödeyenler memnun olacaktır. Bu kararlar ile kira ödemelerinde tevkifat oranı %20’den %10 a ve KDV oranları da %18’den %8’e düşürülmüştür.

 

 

KİRA ÖDEMELERİNDE TEVKİFAT ORANI YILBAŞINA KADAR %20’DEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR!

2813  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüştür.

2183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,

MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. a) 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,”

 

 

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,”

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile %20 olarak uygulanan tevkifat oranı 31.07.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar %10 olarak uygulanacaktır.

Bilindiği gibi, kiracılar tarafından Maliyeye beyan edilen %20 tevkifat (31.12.2020 tarihine kadar %10) mülk sahibi adına kiracı tarafından ödenmekte ve  mülk sahibi bu ödenen vergiyi ödeyeceği vergiden mahsup ederek daha az vergi ödemekte, hatta kiracı tarafından ödenen vergiyi kira gelirinin tutarına bağlı olarak duruma göre iade dahi alabilmektedir. Genellikle de bu yük kiracı üzerinde kalmaktadır.

Tevkifat oranının %10’a düşmesi kiracının yükünü azaltırken mülk sahibinin ödeyeceği vergiyi azaltmayacaktır. Elde edilen kira geliri tutarına göre Gelir Vergisi hesaplanacak, tevkifatla mülk sahibi adına ödenen vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarını mülk sahibi ödeyecektir.

%10 tavkifat uygulaması daha çok kiracıyı koruyucu bir düzenleme olacaktır. Türk Vergi Sisteminin temelini beyan esası oluşturmaktadır. Aslolan beyan sistemi olduğuna göre tevkifat sistemi istisnai bir uygulama olmalıdır. Tevkifat oranının %10’a düşürülmesi geçici değil de kalıcı uygulama olması kiracıları sevindiren bir uygulama olacaktır.

 

 

KİRADA KDV ORANI DA %18’DEN %8’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR!

Bilindiği gibi mülk sahibi gerçek usulde Gelir Vergisi Mükellefi ya da Kurumlar Vergisi Mükellefi ise mülk kirası karşılığı %18 KDV’li fatura kesmesi gerekmektedir. 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu oran %8 olarak uygulanacaktır.

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar %18 KDV’ye tabi bazı hizmetlerin KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüştür.

 

 

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,

(1) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil);

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler

hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu taşılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

için 1’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8) uygulanır.

Yukarıda sayılan hizmetler için KDV oranı %18 iken 31 Temmuz 2020’den itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar %8’e düşürülmüştür.

 

 

KDV ORANI %1’E DÜŞEN HİZMETLER!

(2) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil);

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri,

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,

c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri,

için 1’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı (%1) uygulanır.”

Yukarıda sayılan hizmetler için de KDV oranı 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

 

 

EKREM ÖNCÜ

Yeminli Mali MüşavirSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar