181
  • Alo Bilgi

İşverenin Maske Vermesi Yasal Bir Mecburiyettir

Ateş, öksürük ve nefes darlığı… yakınmaları yeni koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının en yaygın görülen belirtileri arasında yer almaktadır. Şiddetli olgularda ise zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölümler söz konusu olabilmektedir.

COVID-19 hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüse maruz kalınmaktadır. Bu bağlamda hem kamu hem de özel sektör iş yerlerinde çalışanların yeni koronavirüse yakalanmamaları için işverenleri tarafından etkili tedbirlerin alınması yasal bir zorunluluktur.

 

 

İşverenin maske vermesi yasal bir mecburiyettir

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için iş yerlerinde çalışanların maske takması zorunlu ve gerekli bir tedbirdir. Keza bu virüs öksürme ve aksırma ile saçılan damlacıkların solunması ile bulaşmaktadır.

Bu hastalığa yakalanmış ya da taşıyıcı olanın maske takması hayati öneme sahip bulunmaktadır. Kapalı iş yerleri ve alanlarda bulunan tüm çalışanlar ile müşteri ve diğer kişilerin maske takması COVID-19’un yayılmasını engellemektedir. Nitekim ülkemizde hükûmet yetkilileri tarafından insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu olduğu kamuoyuna geçtiğimiz nisan ayı başında açıklanmıştır. Çalışanların toplu olarak bulunduğu ve çalışmaya devam ettiği iş yerleri de bu kapsamdadır.

Bu bağlamda diğer tedbirlerin yanı sıra kişisel koruyucu donanım olarak çalışanlara maske verilmesi ve takılmasının sağlanması hem mesleki risklerin bertaraf edilmesi hem de iş kazası ya da hastalığının önlenmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

 

 

Kamu işverenleri işçi-memur ayrımı olmadan maske vermek zorunda

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatımız gereği kamu ya da özel sektör işvereni ayrımı olmaksızın tüm işverenlerin, işçi-memur, sözleşmeli ayrımı da yapmaksızın tüm çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aksi takdirde cezai müeyyidelerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede gerekli olan ve etkin koruma sağlayan maskelerin çalışanlara ücretsiz verilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi de zorunlu bulunmaktadır.

Çalışanlara sadece maske verilmesi tek başına yeterli değildir. Maske kullanımı konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, takılıp takılmadığını ve bu konudaki tedbirlere uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak mecburiyetindedir.

Yargıtay da işverenin işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini korumak için gerekli olanı yapmak ve gereken şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğunu çeşitli kararlarında hükme bağlamıştır.

 

 

Maske verilmemesine bağlı olarak uygulanan cezalar

Çalışanların toplu olarak bulunduğu ve çalışmaya devam ettiği iş yerleri ile sosyal mesafenin korunamadığı iş yerlerinde bütün çalışanlara etkin koruma sağlayan maskelerin ücretsiz verilmemesi hâlinde her bir çalışan için 948 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Memurlara maske vermeyen kamu işverenlerine de ceza

Belirtilen cezalar çalışan başına uygulandığından maske verilmeyen çalışan sayısı kadar cezalar da artacaktır.

Sadece özel sektör değil aynı zamanda memur ve diğer çalışanlarına maske vermeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da bu cezaların uygulanması yasal düzenlemeler gereğidir. Zira iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda kamu ya da özel sektör işvereni ayrımı olmaksızın tüm işverenler ile çalışanları (işçi-memur, sözleşmeli…) kapsamda bulunmaktadır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar