145
  • serpil

İşverenin İşçinin çalışma koşullarını değiştirmesi

Çalışma koşularımda değişiklik yapılmak isteniyor. İşverenin buna hakkı var mıdır? Bu durumda benim ne gibi haklarım var? .

 

İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

 

 

İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez. İş Kanunu’nun 22. Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

 

 

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir.

İşçi bu durumda İş Kanunu’nun 17. ve 21. Madde hükümlerine göre dava açabilir.

 

 

Fazla mesai yaptırılıyoruz ancak buna ilişkin ücretlerimiz ödenmiyor, ne yapabiliriz?

İş Kanunu’nun 41. Maddesi uyarınca fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla mesai için işçinin onayı alınması gerekir. Fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, işverenine bildirim yapmaksızın işi bırakma ve tazminatını alma hakkına sahiptir. Fakat iş sözleşmesinin feshinde, noter kanalıyla ihtarname çekmek daha sağlıklı olacaktır.
Böylelikle dava sürecinde işverenin savunmaları bertaraf edilebilecektir.
Bu nedenle, fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi,  noter kanalıyla iş sözleşmesini feshettiğini işverenine bildirmelidir..

 

 

Ali ŞerbetçiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar