1289
  • Alo Bilgi

İşten Çıkarma Yasağı 2021’e Kadar Uzatılabilir

Yasalaşan torba teklifle kısa çalışmadan yararlanma süreleri 31 Aralık’a kadar uzatılabilecek. Kısa çalışmayı sonlandırarak normal çalışmaya dönenlere ise, 3 ay süreyle her bir işçi için 1.103 liraya kadar teşvik verilecek.

 

İstihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Torba kanunla birlikte çalışma hayatında koronavirüs nedeniyle uygulanmakta olan kısa çalışma, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğiyle ilgili bazı düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda uygulamaların sürelerinin uzatılması yetkisi düzenlenirken normalleşen işverenlere teşvik verilmesi ve 50’den az çalışanı bulunan ‘az tehlikeli’ sınıftaki işyerleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında hekim ve uzman bulundurma zorunluluğu ertelendi. İşte kanundaki önemli düzenlemeler:

 

 

KISA ÇALIŞMA UZUYOR

 

1 Kısa çalışmaya ilişkin başvuru ve yararlanma süreleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için son tarih 30 Haziran 2020’ydi. Bu tarihe kadar kısa çalışmaya başvurmuş işverenlerin kısa çalışmadan faydalanabilecekleri süre 3 aydan 4 aya çıkarılmıştı. Kanunla birlikte Cumhurbaşkanına kısa çalışma başvuru süresini ve yararlanma süresini sektörel olarak ya da bir bütün olarak bütün sektörler için yetki verilmiş oldu. Bu şekilde salgından daha fazla etkilenen sektörlerde kısa çalışmadan yararlanma ve başvuru süresi uzatılabileceği gibi sektörel ayrıma gidilmeksizin de bu yetki kullanılabilecek.

 

 

İŞE DÖNENE DESTEK

 

2 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işverenlerden, kısa çalışma uygulamasını sonlandırıp normal çalışma sürelerine dönenlere, 3 ay süreyle normal çalışma sürelerine dönen her bir işçi için 1.103 TL’ye kadar teşvik verilecek. Ayrıca nakdi ücret desteğinden yararlanan işçilerin de normal çalışma sürelerine dönmesi halinde teşvik sağlanacak. Söz konusu teşvikin süresi kısa çalışma uygulamasındaki gibi sektörel ya da bir bütün olarak Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.

 

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2021’E KADAR UZATILABİLİR

 

3 Fesih yasağının süresinin uzatılması yetkisi genişletildi. 17 Nisan 2020’den itibaren uygulanan fesih yasağı 17 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmıştı. Kanunla birlikte yasağın süresinin üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021’ye kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanına tanınmış oldu. Bu şekilde yasak üçer aylık periyotlarla 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Fesih yasağının süresi uzatıldığında nakdi ücret desteği de uzamış olacak. Bu sayede işten çıkartmalar 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabileceği gibi ücretsiz izne çıkarılan işçilere sağlanan nakdi ücret desteğinin de süresi bu tarihe kadar uzatılabilecek.

 

 

FESİHTE KAFA KARIŞIKLIĞI BİTTİ

 

4 Fesih yasağı bazı durumlarda işverenler için tereddüt oluşturuyordu. Belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştıran işverenler, belirli sürenin sonunda işçinin işten çıkartılması halinde yaptırımla karşılaşma endişesi yaşıyorlardı. İşyerinin kapanmasının da yasak kapsamında olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları vardı. Bu üç durumun fesih yasağı kapsamında olmadığı hüküm altına alınmış oldu.

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ŞARTI ERTELENDİ

 

Az tehlikeli işyerlerinden 50’den az çalışanı bulunanlar ve kamu kurum ve kuruluşları için uzman ve hekim görevlendirme zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktı. Ancak koronavirüs nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınavlarının yapılamamış olması nedeniyle uzman ve hekim ihtiyacının karşılanamayacak olması nedeniyle bu süre 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

 

 

(Kaynak: Okan Güray Bülbül / Akşam Gazetesi | 25.07.2020)Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar