337
  • serpil

İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Hizmet İhya Talepleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Hizmet İhya Talepleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek.

 

 

ÖZET          : İsteğe bağlı sigortalı olmak veya isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirmek isteyenlerin başvuruları ile yaşlılık ve ölüm toptan ödemesinin ihya edilmesine ilişkin başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK VE HİZMET İHYASI BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 

Ay içerisinde 30 günden az çalışması veya 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yurt dışına götürülen sigortalılardan uzun vadeli sigorta kolları için isteğe bağlı sigortalı olmayı talep edenlerle,

 

Bu kişilerden daha önce isteğe bağlı sigortalılığı başlatılanlardan, isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirmek isteyenlerin, bu taleplerini e-Devlet Kapısı üzerinden SGK’ ya bildirmelerine imkan sağlanmıştır.

 

Ayrıca 5510 sayılı Kanuna veya mülga kanunlara göre toptan ödemesi yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, ihya talep talebinden önce 5510 sayılı Kanuna veya mülga Kanunlara göre yeniden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların (ölüm toptan ödemesi alanlar hariç) yaşlılık ve ölüm toptan ödemesinin ihya edilmesine ilişkin başvuruları da e-devlet üzerinden alınmasına başlanmıştır.

 

Bu kapsamda iş ve işlemleri olan kişilerin SGK üniteleri yerine e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını yapabilirler.

 

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(25.12.2019)











Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar