182
  • Alo Bilgi

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2584)

01 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31142

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2584

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 15 inci, 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

 

31 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1– 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan istatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 56.03 tarife pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Tamamı İçin TıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar