1086
  • Alo Bilgi

İşletme Nedir? İşletme Çeşitleri Nelerdir?

İşletme çeşitlerine geçmeden önce işletme nedir sorusunu cevaplayalım. İşletme; ‘’sistemli ve planlı bir şekilde üretim faktörlerini bir araya getirerek hizmet ya da mal üretme ihtiyacı duyan birimlere’’ denir. İşletmenin topluma hizmet etme, kar elde etme ve yaşamını devam ettirme amaçları bulunur. Bir işletmede bulunan üretimin faktörleri arasında ise doğa, emek, sermaye ve girişimci bulunur. Eğer siz de işletme çeşitleri nelerdir merak ediyor ve hukuki olarak işletme çeşitleri hakkında bilgi almak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

 

Tek Kişi İşletmeleri

 

Tek kişi işletmeleri sıkça karşılaşılan eski bir işletme biçimidir. Bu stilde işletmenin tek sahibi bulunmaktadır. Bu stilde tek bir kişi karar alır ve uygular. Var olan bu durumda tek bir kişi inisiyatif alır. Bu tarz şirketler kolay bir şekilde kurulur ve sona erer.

 

 Şirketler

 

Şirketler ortak ekonomik amaç ve çıkar doğrultusunda emek ve sermayenin sözleşme ile birleşmesiyle oluşur. Bir şirketin var olabilmesi için pay, birden fazla ortak, amaç, sözleşme ve sermaye gerekir.

 

Adi Şirketler

 

 Adi şirketler iki veya daha fazla kişininin malını ve emeğini birleştirmesi sonucunda ortaya çıkar. Adi şirket modeli en basit şirket modellerindendir. Özellikleri şu şekildedir:

 

  • Ortaklar şirketin borçlarından birlikte sorumlu olur.
  • Yönetim tüm ortaklara aittir.
  • Kararlar oybirliği ile alınır.
  • Kuruluş belirli bir şekle tabi değildir.
  • Sözleşme notere onaylatılır.
  • Kar ve zarar payları eşittir.
  • Adi şirket bir tüccar tarafından kuruluyorsa bölgedeki ticaret odasına fert olarak kayıt yaptırmalıdır.
  • Asgari sermaye ön görülmez.

Ticaret Şirketleri

 

Ticaret şirketleri iki ayrılmaktadır:

 

Kolektif Şirketler: Kolektif şirketler gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmayan şirket türüdür.

 

Komandit Şirketler: Komandit şirketler kolektif şirketin bir çeşididir. Ortakların veya birkaçının sorumluluğu sınıra tabi değildir. Diğer ortaklar şirkete katılırken verdikleri sermaye kadar sorumluluğa sahiptir.

 

Sermaye Şirketleri

 

Bu şirket türünde ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Bu şirket türünde eğer ortaklardan birisi ayrılırsa ortaklık bozulmayacaktır. Ortakların payları kişisel değildir ve başkasına devredilebilir, satılabilir. Bu şirket türü anonim şirketler ve limited şirketler olarak ikiye ayrılır.

 

Anonim Şirketler: Bu şirket türü en az 5 kişi tarafından kurulur. Anonim şirketlerde paylara bölünmüş temel bir sermaye, ekonomik amaç ve konu bulunur.

 

Limited Şirketler: İki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere limited şirketler denir. Bu şirket modelinde ortakların sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettiği sermaye ile sınırlıdır. Bu modelde temel sermaye bellidir.

 

Kooperatifler

 

Kooperatifler insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma ile giderilmesini, ortakların çıkarlarının korunması amacıyla kurulan ekonomik kuruluşlardır. Kooperatifler şu kooperatifçilik ilkeleri altında yürür; kooperatiflerle iş birliği, kooperatifçilik eğitimin geliştirilmesi, sermayeye sınırlı faiz verilmesi, demokratik yöntem, serbest giriş çıkış.

 

Bu yazımızda işletme nedir ve işletme çeşitleri nelerdir sorularını cevaplamaya çalıştık. Eğer bu konu hakkında merak ettikleriniz var ise yorum bırakmayı unutmayın.

 

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar