212
  • serpil

İşçiye Verilen Eğitimde Geçen Süre Çalışma Süresinden Sayılır mı ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren çalışanlara işe başlamadan önce eğitim vermek veya aldırmak zorunda olduğu gibi, işyerinin tehlike sınıfına göre de bu eğitimleri belirli aralıklarla yenilemek zorundadır.

 

Çalışanların eğitimi konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklamalar Bütün Yönleriyle Çalışanların Bilgilendirilmesi – İş Güvenliği ve Mesleki Eğitimlerinin Usul ve Esasları, Çalışanların İş Güvenliği Eğitiminde Önemli Değişiklikler Yapıldı, Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge başlıklı yazılarda yer almaktadır.

 

Öte yandan çalışanların eğitimde geçirdiği sürelerin çalışma süresinden sayılıp sayılmayacağı en çok soru sorulan ve merak edilen konulardan biridir.

 

Bu konu, çalışanlara eğitim verilmesi zorunluluğunu düzenleyen 6331 sayılı Kanunun “Çalışanların eğitimi” başlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında açıklığa kavuşturulmuş, fıkrada aynen “Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla işçinin eğitimde geçirdiği süre çalışma süresine eklendiğinde, toplam süre haftalık 45 saati aşıyorsa, bu süreyi aşan her bir saatlik çalışma için işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. Haftalık toplam süre 45 saati aşmasa dahi, işçi – işveren arasında yapılan sözleşme ile veya toplu iş sözleşmesi ile işçinin işyerindeki haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmiş ise işçinin eğitimde geçirdiği süre çalışma süresine eklendiğinde bu süre aşılıyorsa, bu süreyi aşan her bir saatlik çalışma için işçiye fazla sürelerle çalışma ücreti ödenmesi gerekir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi içeren yazılara Ücret-Fazla Mesai Rehberi sayfasından ulaşılabilir.

 

İşçinin işe başlamadan önce alacağı eğitimler için aynı durumun geçerli olup olmadığı konusuna gelince, İşçinin Eğitimi Başlamadan Sigorta Girişi Yapılmalı başlıklı yazıda da belirtildiği üzere işçinin eğitimi başlamadan sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmiş ve sigortalılığının başlatılmış olması gerektiğinden, işe giriş bildirgesi verildikten sonra da işçi işe başlamış sayılacağından, dolayısıyla işçiye işe başlamadan önce eğitim verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar