740
  • Alo Bilgi

İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkında Bilmesi Gerekenler

Özellikle kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yaralanamayan emekli çalışanlar başta olmak üzere, çalışanların çoğu birikmiş yıllık ücretli izinlerini pandemi nedeniyle kullanmak durumunda kaldılar. Henüz izin kullanmamış olanlar da yaz bitmeden tatil amaçlı plan yapıyor.

 

 

Sözcü’den Sezgin Özcan  yıllık ücretli izin konusunu ve uygulamada duraksamaya neden olan özellikli durumları paylaştı.

 

 

Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için deneme süresi de dahil olmak üzere işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. İşverenin uygun görmesi halinde, henüz bir yılı dolmamış işçiye de hak kazanacağı izne mahsuben izin kullandırılması mümkün olabiliyor.

 

 

İş Kanunu’nda izin süreleri, işyerindeki çalışma süresine göre belirlenmiş olup, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar için 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar için 20, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için 26 iş gününden az olamıyor. Yer altı işlerinde çalışanlar için izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanıyor. Bu süreler asgari izin süreleri olup, toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmeleri ile artırılabiliyor.

 

 

50 YAŞ ÜSTÜNE YILLIK İZİNDE FARKLI TARİFE

 

Yıllık ücretli izin süreleri genel olarak çalışma sürelerine göre kademeli olarak belirlenmiş olmakla birlikte, 18 yaşından küçükler ile 50 ve daha yukarı yaştaki çalışanların izin süreleri farklı belirlenmiş. 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 iş gününden az olamıyor.

 

 

BEŞİNCİ YILDA YILLIK  İZİN SÜRESİ

 

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanların izin süresi 14 gün. Birinci yılın iznine, birinci yılın sonunda hak kazanılıyor ve izin ikinci yıldan itibaren kullanılmaya başlanıyor. Buna göre, beşinci çalışma yılının sonunda hak kazanılan ve altıncı yıldan itibaren kullanılacak olan beşinci yılın izin süresi 14 iş günü oluyor.

 

 

YILLIK İZİNDE TATİL GÜNLERİ SAYILMIYOR

 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor. Bu bağlamda, izin süresine rastlayan hafta tatili gününün hafta tatili olarak, resmi veya dini bayram günlerinin genel tatil günü olarak dikkate alınması ve izin süresine ilave edilmesi gerekiyor.

 

 

YILLIK İZİNDE CUMARTESİ HESABI

 

Cumartesi günü, normal olarak iş günüdür. Ancak bazı işyerleri haftalık çalışma süresini haftanın çalışılan beş gününe dağıtıp, cumartesi gününü de tatil edebiliyor. Bu durumda dahi çalışmayan cumartesi gününün iş günü olarak izin süresine dahil edilmesi gerekiyor.

 

 

YILLIK İZİN BÖLÜNEBİLİR

 

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemiyor ve sürekli bir şekilde verilmesi zorunlu. Ancak tarafların anlaşmasıyla, bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabiliyor. Bu bağlamda özellikle bayramlarda idari tatil yapılan günler için 1-2 gün izin kullanılması mümkün olabiliyor.

 

 

İŞÇİ YILLIK İZİNDE DÖRT GÜNE KADAR YOL İZNİ KULLANABİLİR

 

İşçi yıllık ücretli iznini işyerinin bulunduğu yerden başka yerde geçirecekse, talep etmesi ve bu hususu belgelemesi koşuluyla, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere, işveren işçiye toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda.

 

 

İZİN ÜCRETİNİN ÖDENME ZAMANI

 

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, izin dönemine ilişkin ücretini işçi izne başlamadan önce peşin olarak ödemek ya da avans olarak vermek zorunda. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ayrıca ödenmesi gerekiyor.

 

 

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN DURUMU

 

Hak kazanılan yıllık izinler, iş sözleşmesi fesih olana kadar istenildiği zaman kullanılabiliyor. Kullanılmayan izinlerin yanması (zamanaşımına uğraması) söz konusu olmuyor.

 

 

Kullanılmayan izinlerden çalışırken vazgeçip izin ücreti talep edilemiyor. Ancak iş sözleşmesi ne şekilde sona ermiş olursa olsun, kullanılmayan izin sürelerine ilişkin ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenmesi gerekiyor. İzin ücreti alacağına ilişkin zamanaşımı süresi beş yıldır.

 

 

AYNI İŞYERİNDE YENİDEN ÇALIŞMADA YILLIK İZNİN DURUMU

 

Çalıştığı işyerinden çeşitli nedenlerle ayrıldıktan sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlayanların önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri izin hesabında dikkate alınıyor.

 

 

Yine, önceki çalışma süresinde bir yıl dolmadığı için izne hak kazanılamayan süreler de sonraki çalışma süresine eklenerek yıllık izin hakkı belirleniyor. Ancak önceki çalışma döneminde kullanılmayan izin sürelerine ilişkin ücretler fesih sırasında tam olarak ödenmişse, önceki dönem çalışmaları sonraki çalışma sürelerine eklenmiyor.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar