356
  • serpil

İşçi ücretinden usulsüz kesinti işverenlere ceza

İşçilere yapılan tüm ücret ve eklentilerinin ayrıntılı bir şekilde belgelenip işçiye gösterilmesi yasal bir mecburiyetir.

 

 

Pratikte bu uygulama işçiye imzası mukabilinde ücret hesap pusulasının verilmesi ile yerine getirilmektedir.Ücret maaş bordroları ile ücret hesap pusulalarında işçi ücretlerinden yapılan ceza mahiyetindeki kesintiler dâhil olmak üzere her türlü kesintilerin de gösterilip işçiye izah edilmesi zorunlu bulunmaktadır.

 

KEYFΠÜCRET KESME CEZASI VERİLEMEZ

İşverenler keyfî olarak işçilerin ücretinden kesinti yapamazlar. Ancak toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplere binaen belirli şartlarla kesinti yapabilirler. Bunun dışında işçiye ücret kesme cezası verilmesi mümkün değildir.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekmektedir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olmaması gerekmektedir.

 

ÜCRET KESİNTİSİNİN YATIRILACAĞI HESAP

İş Kanunu gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ücretlerin işverende kalması mümkün değildir. Ücret kesme cezalarının Bakanlık tarafından ilan edilen hesaplara yatırılması gerekmektedir.

 

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına, Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılması gerekmektedir. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.

 

Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanmaktadır. Toplanan ceza paraları, işçilerin; mesleki eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri ve sosyal hizmetleri için hazırlanan projelerde kullanılmaktadır.

 

FİİL BAŞINA 857 TL İDARİ PARA CEZASI

İş Kanununa aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek idari para cezası uygulanmasını gerektirmektedir.
Belirtilen her bir fiil için 2019 yılında 857 TL tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza miktarı her yıl yeniden değerleme oranındaki artış kadar artırılmaktadır.

 

 

İsa Karakaş
Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar