179
  • serpil

İşçi Haklı Nedenle İşten Ayrılırsa Kıdem Tazminatını Alır

İşçisine kötü muamelede bulunan işveren, işçisi işi bıraktığında kıdem tazminatı ödemek zorunda kalır. Yargıtay, işverenin oğlu tarafından kulağı çekilen işçinin iş akdini feshetmesini haklı buldu. Yargıtay, bu gerekçeyle kendisi istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçinin hangi hallerde iş akdini haklı nedenle feshedebileceğini düzenliyor. Kanunda işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller şöyle sıralanıyor:

İşverenin iş sözleşmesi yapıldığı sırada sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış bilgiler ve sözler vermesi.

İşverenin işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması.

İşverenin işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması, gözdağı vermesi, işçiyi veya aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi; hapis cezasını gerektiren bir suç işlemesi, işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunması.

İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemleri almaması.

İşveren tarafından işçinin ücretinin eksiksiz ödenmemesi.

Ayrıca işin, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren veya başka bir işçinin bulaşıcı ya da işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması, işçiye iş akdini feshetme hakkı verir.

İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında da işçi iş akdini feshedebilir.

 

 

YARGITAY İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Kanunda tek tek yazılı olmayan hususlarda Yargıtay’ın verdiği kararlar önem taşıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 13 Mayıs 2019 tarihli (Esas no: 2016/1606, Karar no: 2019/10641) kararına konu dava, gece bekçisi olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. Dava açan gece bekçisi, nöbeti sırasında işyerindeki ıhlamur ağacının bir dalını kestiği için patronun oğlunun boğazını sıktığını, küfür ve darp ederek işten kovduğunu belirterek kıdem tazminatını istedi. İşveren ise davacı bekçinin sık sık yaptığı haksız şikayetlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 42 bin lira para cezası kesildiğini, ancak bu cezaya itiraz ettiklerini, ıhlamurun dalının kesilmesi dolayısıyla herhangi bir saldırının söz konusu olmadığını savundu. Yerel mahkeme, gece bekçisinin işten kendisi ayrıldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebini reddetti.

 

Dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, dosyadaki delillere göre davacının gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinde ıhlamur ağacının bir dalını kestiği iddiası ile şirket ortağının oğlu tarafından iş yerine çağrılarak kulağının çekildiği ve hakarete maruz kaldığının anlaşıldığı belirtildi. Yargıtay kararında, davacı bekçinin maruz kaldığı fiili saldırı ve hakaret sebebiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshettiğinin kabul edilmesi gerektiği kaydedildi. Yargıtay, kıdem tazminatı talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.

 

İŞ AKDİNİ FESHEDEN İHBAR TAZMİNATI ALAMAZ

İş akdinin feshinde, fesheden tarafın karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor. Ancak, iş akdini haklı nedenle feshetmiş olsa bile işçinin işverenden ihbar tazminatı alma hakkı bulunmuyor. Nitekim Yargıtay, söz konusu davada yerel mahkemenin gece bekçisinin ihbar tazminatı talebini reddetmesini ise yerinde buldu.

 

 

 

Ahmet Kıvanç

(Haber Türk | 27.02.2020)Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar