242
  • Alo Bilgi

İş Yerini Kapatmadan Bağ-Kur’dan Muaf Olmak Mümkün

Küresel pandemi nedeniyle berber, marangoz, manav, tamirci, bakkal ile kahvehane işleticisi… gibi çok sayıda esnaf zor duruma düşmüştür. Özellikle erkek berberlerinin işleri daha da zorlaşmıştır. Haziran ayı başında yeni normale dönüş olmakla birlikte müşterilerinin çoğunu yitirmiş durumda bulunmaktadır. Zira hanımlar o kadar işin içinde bir de erkek berberliği mesleğine de el attı.

Koronavirüsten çekinen çok sayıda erkek, berbere gitmek yerine kendi evinde eşi vasıtasıyla saç tıraşı ihtiyacını gidermektedir.

Bu sebeple elde ettikleri gelirler ile iş yeri kirası, vergi, Bağ-Kur primleri ile diğer giderlerini karşılamakta zorlanan esnaf, Bağ-Kur ile ilgili muaflık olup olmadığını, Bağ-Kur’luluğun nasıl sona erdirilebileceğini sormaktadır.

2020 yılında her ay ödenen Bağ-Kur primi 1.015,34 TL’dir. Ödeme gücü olup primlerini aksatmadan ödeyenlere ise bu tutar üzerinden %5 indirim yapılmaktadır.

 

 

Bağ-Kur’luluğun sona erdirilmesi  

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları ancak mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erecektir.

Bu tarih, vergi dairelerince vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde SGK’ya bildirilmektedir. Vergi terk işlemlerinin iki aydan önce tamamlanması hâlinde işlemlerin tamamlandığı  tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Mükellefiyet terk işlemi tesis tarihi, bildirimi vergi dairelerince yapılması gereken sigortalıların işi terk ettirdiklerini vergi dairesine işi bırakma bildirimi ile bildirmeleri (ya da bazı hâllerde idarece yapılan tespitler) üzerine işi bırakma bildirimi ekinde yer alan belgelerin vergi dairelerince kontrol edilmesi, iş yerinde yoklama düzenlenmesi ve bütün işlemlerin tamam olmasından sonra sisteme mükellefiyet terki için bilgi girişi yapıldığı tarihtir.

 

 

İş yerini kapatmadan Bağ-Kur’dan muaf olmak mümkün 

SGK özellikle esnaf ve sanatkârlardan ödeme gücü olmayanları belirli şartlarla Bağ-Kur primi ödemekten muaf tutmaktadır.

Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlardan belli şartları taşıyanlar 4/1-b sigortalılığından muaf tutulmaktadır.

Bunun için;

  • Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine,

“SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ’ni” onaylatarak, SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir.

Buna göre SGK da yapacağı incelemeye göre başvuru sahibini Bağ-Kur primi ödeme yükümlülüğünden muaf tutabilmektedir.

Belirtilen şartları sağlayanların sigortalılığı, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerindeki kayıtlarının silindiği tarihte sona erecektir. Bu tarih, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince veya sigortalılarca 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirilecektir.

Belirtilen işlemleri yapan esnaf böylece Bağ-Kur priminden muaf bir şekilde iş yeri faaliyetini devam ettirebilecektir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar