8191
  • Alo Bilgi

İş Yeri Sorumlu İşleticilerinin Bildirilmesi

Çalışanlarının Kimliğini Bildirmeyenlere Ağır Cezalar!

Birçok işveren hâlen farkında değil. Ancak hâlen yürürlükte bulunan Kimlik Bildirme Kanunu gereğince özel veya resmî, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve iş yerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Gerekli bildirimlerinin yapılmaması hâlinde her yıl artan cezalar uygulanmaktadır.

 

 

İş yeri sorumlu işleticilerinin bildirilmesi

Kimlik Bildirme Kanununa göre otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmî konaklama yerleri (yatılı okulların pansiyonları, yetiştirme yurtları ve köy odaları dâhil) ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzurevleri ve dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde devamlı olarak ve her hâlde bir sorumlu işletici bulunması gerekmektedir.

Sorumlu işleticinin kimliği, o tesis açılmadan önce, sahip veya kanuni temsilci veya kiracısı tarafından iki örnek “İşletici Kimlik Bildirme Belgesi”ne yazılır ve bu belgeler en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi hâlinde, tesisin sahip, kanuni temsilci veya kiracısı tarafından, 24 saat içinde, yeni işleticiye ait kimlik bildirme belgesi, ayrılan işleticinin adı ve ayrılış tarihi de yazılarak belirtilen yönteme göre en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilmesi icap etmektedir.

 

 

Çalışanların bildirimi

Söz konusu kanun uyarınca  her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından; buralarda sürekli veya geçici olarak çalıştırılanların kimlikleri, iki örnek “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi”ne yazılır ve yukarıda sayılan tesisler kapsamında olanların belgesi 24 saat, diğer çalışanların  belgesi ise 3 (üç) gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilmesi gerekmektedir.

Maddenin (b) bendindeki yerler köylerde ise belgeler anılan örgütle verilmeden önce muhtara onaylatılır.

 

 

Konutlarda çalışanların ve oturanların bildirilmesi

Bağımsız bir bölüm teşkil eden konutların sahip veya kiracıları ile, kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun bu konuda yetkili kıldığı bir üye tarafından; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve telefoncuların ve benzeri idari, teknik ve yardımcı hizmetlerde çalıştırılanların kimlikleri, 2 örnek “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi”ne yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

 

 

Konut hizmetlerinde çalışanlar…

Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturan aile reisleri, aralarında aile bağı olmaksızın bir arada kalanlardan kendilerince seçilecek biri veya yalnız yaşayan kişiler tarafından, buralarda sürekli veya geçici olarak ve konutta kalarak çalışan hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetlerde çalıştırılanların kimlikleri, formda Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır. 2 nüsha ve fotoğraflı olarak düzenlenecek bu belgeler mahalle veya köy muhtarına onaylatılarak, 3 gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

 

 

Elektronik ortamda bildirim

26 Mart 2020 Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kanun ile elektronik ortamda kimlik bildirmenin önü açılmıştır. Buna göre  sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da bildirimler yapılabilecektir.

2020 yılında çalışanlarının kimlik bildirimlerini yasal süresinde yapmayan işverenler hakkında bildirimi yapılmayan işçi başına  53.00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca kimlik bildirim bilgileri SGK ile de paylaşıldığından SGK’da bu cezaların yanı sıra işçi başına 1 ila 5 asgari ücret arasında idari para cezası uygulamaktadır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar