4352
  • Alo Bilgi

İnternetten Satış Vergisi 2019

Bu yazımızda internet üzerinden satışlarda mükellefiyet, internet satışlarında vergi uygulaması, internetten satış vergisi ne kadar, internetten satış yapıyorum vergi vermeli miyim ve internetten satış vergi 2019 gibi konuları ele alacağız.

Ülkemizde ve dünyada internetin ve sosyal medyanın hızlı gelişimi ile birlikte elektronik ticaret kendi içinde bir pazar olmaya başladı. İnsanların internet üzerinden satın alma alışkanlığının artması, işyeri kiralarının fazlalığı, kapı müşterisinin azlığı ve insanların mağaza gezmek istememesi ise elektronik ticaretin artmasının en önemli nedenlerinden.  Ülkemizdeki internet kullanım verilerine baktığımız zaman ise bu yönelimi net bir şekilde görmekteyiz. 2018 verilerine göre ülke nüfusumuzun %70’den daha fazlası aktif bir şekilde internet kullanıyor. Bu aktif kullanıcıların %50’ye yakını ise internet üzerinden alışveriş yapıyor.

İnternetten Satış Vergisi 2019

İnternet üzerinden satış yapmak isteyen veya yapanlar ise internet üzerinden satışta vergi 2019 gibi konuları merak ediyor. Sanal ortamdan satış yapmak vergi mükellefi olmayı da beraberinde getiriyor. Bu durum fiziki mağaza işleticilerinin KDV, gelir- kurum geçici vergisi mükellefi olması durumuyla tamamen aynı. Bu yüzden de sanal ortamda yapılan e-ticaret sorumlulukları mükellef olmayı zorunlu kılıyor. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde ticari kazanç “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” şeklinde tanımlanıyor. Bir ticari faaliyette ise; kazanç elde etme, hacim, organizasyon, devamlılık, emek- sermaye gibi özelliklerin bulunması gerekiyor.

İnternetten satış yapıyorum vergi vermeli miyim?

 Yukarıda saydığımız ticari faaliyetin özelliklerine uyuyorsa, sanal ortamda yapılıyorsa ve kar elde etme amacı güdülüyorsa G.V.K’na göre ticari kazanç kapsamında değerlendirilebilir. Fakat burada mutlaka dikkat edilmesi gereken şey devamlılığın bulunmasıdır. Eğer devamlı değilse Arızi Kazanç olarak vergilendirilir. Arızi kazanç vergilendirme sınırı ise 27.000 TL’dir.

İnternetten satışlar nasıl vergilendirilir?

 İnternet satışlarının hangilerinin vergilendirileceği hususuna açıklık getirdik. Peki bundan sonra yapılması gerekenler neler? Öncelikle mükellefiyet yoksa vergi dairesine kayıt yaptırılmalıdır. Bu işlemi ikamet adresinizin bulunduğu vergi dairesine giderek veya online olarak dilekçe ile yapılabilir. Daha sonrasında vergi kanunlarına göre defter tutulmalı ve tüm ticari hareketler kayıt altına alınmalıdır.

İnternetten satış işlemlerinin belgelendirilmesi

 Vergi Usul Kanunu‘na göre üçüncü kişiler ile yapılan işlemler belgelendirilmelidir. Bu belgelendirmeler; fatura, sevk irsaliyesi, fatura yerine geçen yazar kasa fişi, perakende satış fişi ve gider pusulası gibi vesikalar ile yapılabilir. Mesafeli satışlar için irsaliyeli fatura düzenlenebilir. İrsaliyeli fatura gönderirken emtia yanında bulunmalıdır. Eğer e- fatura gönderiliyorsa üzerine mutlaka ”irsaliye yerine geçer” ifadesi yazılmalı ve yetkili tarafından imzalanmalıdır. Daha sonrasında mali müşavir tarafından bu kazançlar deftere kayıt ettirilmeli ve vergi dairesine bildirilmelidir.

Torba yasa meclisten geçti!

Geçtiğimiz günlerde torba yasayla meclisten geçen ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve arkadaşlarınca hazırlanan yasa, evlerde üretilen ürünleri elektronik ortamlarda satanlara esnaf muafiyetinden yaralanma haklarına açıklık getirdi. Evlerde üretilen ürünlerin internet satışı doğrultusunda elle edilecek bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyen bölümü (30 bin lira) vergiden istisna olacak. Bu hak; nakış işleri, çorap, çarşaf, havlu mantı gibi ürünleri üreten ve iş yeri açmaksızın satanlara uygulanacak.

Bu yazımızda internet üzerinden satışlarda mükellefiyet, internet satışlarında vergi uygulaması, internetten satış vergisi ne kadar, internetten satış yapıyorum vergi vermeli miyim ve internetten satış vergi 2019 konularını ele aldık. Aklınıza takılanlar için yorum yazmayı unutmayın.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar