189
  • serpil

İnsani bir davranış nedeniyle işçi işten çıkarılamaz

Olay, bir market iş yerinde mağaza sorumlu yardımcısı olarak çalışan işçinin başına geldi. Yargıtaya da yansıyan olayda markette hırsızlık yapmaya kalkışanları iki küçük çocuk mağaza sorumlu yardımcısı olarak çalışan işçiye haber verdi.

 

Çocuklar sayesinde markette hırsızlık önlendi.
Küçük çocukların bu güzel davranışları nedeniyle ödüllendirmek için mağaza sorumlu yardımcısı olarak çalışan işçi mağaza sorumlusunun onay ve bilgisi dâhilinde her bir çocuğa 1 TL’den  toplam 2 TL değerinde 2 adet çikolata  ikram etti.
İşçinin bu insani davranışı nedeniyle market işvereni tarafından tazminatsız işten atılarak cezalandırıldı.

 

 

Yerel mahkeme işvereni haklı buldu

Söz konusu olay yerel mahkemeye taşınmıştır. Bunun üzerine mahkemece taraf delilleri toplanmış, taraf tanıkları dinlenmiştir. Fesih olayının kaynaklandığı somut olayda davacının hırsızlığı ihbar olayını ödüllendirme kastı ile hareket ettiği, aslında bu tür ödüllendirmelerin bir anlamda da söz konusu zararın doğmasına engel olduğu için teşekkür niteliği taşıyan yaygın uygulamalar olduğu, davacının burada kişisel bir kazancının olmadığı sonucuna varılmış olmakla birlikte söz konusu çikolataların her ne kadar toplam değeri 2 TL ise de; kasadan geçirilmeksizin ya da üst yönetime haber verilmeksizin çocuklara verilmiş olması eyleminde güven sarsıcı, en azından kayıt dışı bir taraf olduğu göz önüne alındığında yapılan feshin haklı olmamakla birlikte geçerli olduğu sonucuna varılmış olup, bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Yargıtay: İnsani bir davranış nedeniyle işçi işten çıkarılamaz

İşten atılan davacı işçinin vekili ve davalı vekili mahkeme kararını temyiz etmiştir. Yargıtayın olayla ilgili vermiş olduğu kararında; … hırsızlığa teşebbüs olayında bulunulduğu, bu girişimin markette bulunan 2 çocuk tarafından davacıya haber verilmesi neticesinde şirketin zarara uğramasına engel olunduğu, daha sonra hırsızlık olayını bildiren iki çocuğun markette alışveriş yaptığı sırada bu çocuklara, ödüllendirmek için mağaza sorumlusunun onay ve bilgisi dâhilinde ve toplam 2 TL değerinde 2 adet çikolata davacı tarafından ikram edildiği, davacının bu davranışı üzerine iş akdinin feshedildiği, mağaza sorumlu yardımcısı olarak çalışan davacının hırsızlığa engel olan 2 çocuğu 1 TL değerinde çikolata ile ödüllendirmesi işverenin bilgisi dâhilinde olmasa dahi insani bir davranış olup davacının saiki de dikkate alındığında feshin haksız olduğuna dolayısıyla yerel mahkeme kararının aksine işten atılan davacının işe iadesine hükmetti.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar