134
  • Alo Bilgi

İlk Emekli Aylığı ATM’den Çekilmek Zorunda Mı?

Ücretsiz İzne Çıkarılan Arabulucuya Gidebilir Mi?

İşverenim, satış kotalarını yeteri kadar dolduramadığımız için benimle yola devam etmek istemediğini ve ücretsiz izne çıkaracağını belirtti. Müdürümün ısrarı ile bana 1 ay daha zaman tanıdılar. Anladığım kadarıyla; kıdem ve ihbar tazminatlarımı ödemek istemedikleri için pandemi döneminde yararlanabilecekleri süresiz ücretsiz izin hakkını kullanıp, beni devletin verdiği paraya mahkum edip, bu parayla da geçinemeyeceğimi bildiği için istifaya zorlamak peşinde. Onayım olmadan ücretsiz izne çıkarabilir mi? Çıkarırsa bunun bir süresi var mı? Ücretsiz izne çıkardığı gün veya izin sonunda arabulucuya gitsem kıdem ve ihbar tazminatımı almaya hakkım var mı? İsmi saklı

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile yapılan düzenlemeye göre, işveren çalışanlarını tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bunun için çalışanın onayını alması da gerekmiyor. İşveren, onayınız olmasa da ücretsiz izne çıkarabilir. İşverenin, çalışanın onayı gerekmeksizin ücretsiz izne çıkarma yetkisi, 4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Yeni bir süre uzatımı olmazsa işveren çalışanlarını 17 Kasım’a kadar ücretsiz izne çıkarabilecek. Ancak Cumhurbaşkanı’nın süreyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi var. Bu bağlamda, sürenin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması söz konusu olabilecek. İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılmak, çalışana haklı nedenle fesih hakkı vermiyor. Ücretsiz izne çıkarıldığınız gerekçesi ile ücretsiz izne çıkarıldığınız gün veya izin sonunda iş sözleşmenizi feshederek arabulucuya gitseniz de kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamazsınız.

 

 

İlk emekli aylığı ATM’den çekilmek zorunda mı?

Almanya’da yaşıyorum ve emekli oldum. Türkiye’de de emekli maaşımı bağlattım. İlk gelen maaşımı internet (online) üzerinden kendi hesabıma geçirdim. 6 ay içinde ilk maaşımı ATM’den çekmek zorunda mıyım? İnternet üzerinden işlem yaparsam geçerli midir? Kadir Doğancı

Banka veya PTT’ye emekli adına gönderilen emekli aylığının 12 ay süreyle hareket görmemiş olması halinde, aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla aylıkları geçici olarak durduruluyor. Bunun dışında, ilk aylığının ATM’den çekilmesi gibi bir zorunluluk yok. Emekli aylığınızı ATM’den çekmek zorunda değilsiniz. Önemli olan emekli aylığı gönderilen hesabın hareket görmesi. Siz de gelen aylığınızı internet bankacılığını kullanarak kendi hesabınıza aktarmışsınız. Yani sorun yok.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar