796
  • Alo Bilgi

İlave İstihdam Teşviklerine Uzatma

İşte! En Son “Torba”Nın Getirdikleri -1-

Küresel pandeminin ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için yürürlüğe konan “Torba Kanun” serisinin en sonuncusu geçtiğimiz günlerde TBMM’ye intikal ettirildi. Hazırlanan bu Torba Kanun ile tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirleri düzenlenmektedir.

 

 

İŞSİZLİK SÜRELERİNİN EMEKLİLİĞE SAYILMASI

İşsizlik Sigortası Kanunda yer alan ilgili şartların sağlanması durumunda hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde; 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 6 ay süreyle; 900 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 8 ay süreyle; 1080 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 10 ay süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir.

Torba Yasa ile işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve iş gücüne daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları hâlinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak emeklilik (uzun vadeli )sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmektedir.

 

 

KADIN VE GENÇ İŞÇİ TEŞVİKLERİ 2023 YILINA KADAR UZATILACAK

18 yaş ve üzeri kadınları, 18-29 yaş arası erkekleri, 29 yaş ve üzeri erkekleri ile çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere yönelik hâlen belirli şartlarla verilmekte olan SGK prim teşvikinin süresi 31.12.2020 tarihinde sona ermektedir.

Torba Yasa ile bu teşvikin süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. Belirtilen işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (603,32 TL ila 4.524,86 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

 

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNE UZATMA

Yine İşsizlik Sigortası Kanununa  geçici 19. madde ile 01/10/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki sağlanmaktadır. Bu  istihdamın artırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 31/12/2020 tarihine kadar sağlanacak olan prim desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilecektir.

Ayrıca İşsizlik Sigortası Kanununa göre geçici 21. madde ile 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği sağlanmaktadır.

Bu istihdamın da artırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 31/12/2020 tarihine kadar sağlanacak olan gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

ESNAFIN İŞSİZLİK SİGORTASINA ERTELEME

Kendi nam ve hesabına çalışanların işlerini kaybetmeleri hâlinde kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önlemek amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı hayata geçirilmişti.

Bu sandık için 01/01/2021 tarihinden itibaren prim kesilmesi gerekmekte iken koronavirüs salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak uygulamanın yürürlük tarihinin 31/12/2023 olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

Torba yasa ile getirilmesi öngörülen diğer yenilikleri bir sonraki yazımızda yer verilecektir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar