363
  • AHMET GÜNDÜZ

İhraç Kayıtlı Satışlarda Eşdeğer Eşya Kullanımında KDV İadesi Hakkında!

Dahilde işlem belgesi kullanan ihracatçılar bu teşvik kapsamında alınan hammaddelerin gümrük vergisi, Kdv  ve anti damping  vergilerini ödememektedir.

 

Eşdeğer eşya  en basit anlatımı ile dahilde işlem kapsamında  kdv ödemeyerek mal alımı yapılmadan ihracatın konusuna giren malların kdv li alınıp kullanılması işlemidir.

 

Yasal düzenlemelerle;

 

Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

 

Dahilde işlem kapsamında ihraç kayıtlı satılan mallarda eşdeğer eşya hesaplama  ile ilgili  e beyannamede  gösterilememesinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.

 

 

Yasal düzenlemeden sonra vergi daireleri eşdeğer eşyanın başlangıçta iade alınamamasından dolayı firmalara eşdeğer hesaplama tabloları talep etmekte ve beyannamede gösterilmeyen bu tutarları dahilde işlem belgesi kapanmasından sonra  YMM raporları ile yapacağını bildirmektedir.

 

Firmaların zaten devreden kdv  si var iken eşdeğer eşyanın kdv sini hesaplayıp onunda  D.İ.İ.B Kapanmasını bekletmek mükellef tarafında  mağduriyetlere sebep olmaktadır.

 

E beyannamede nasıl ki yurt içi ve yurtdışından kdv ödemeksizin temin edilen mal bedeli var iken

 

Eşdeğer eşya  içinde matrahı ve kdv  gösterilmesine izin verilmesi gerekmektedir.

 

ÖRNEĞİN

 

İhraç kaydıyla teslim edilen bedel :1.000.000

 

Kdv ödemeksizin temin edilen mal bedeli : 0

 

Eşdeğer eşya kullanımından kaynaklanan martah :300.000 tl

 

Eşdeğer eşya kaynaklanan yüklenilen kdv : 24.000 tl

 

Kdv Beyannamesinde  eşdeğer eşya kullanıldığından kdv ödemeksizin temin edilen mal bedeli  sıfır yazılıyor Vergi dairesine listeler verildiğinde ihraç kayıtlı listelere 3151 rejim kodu yazıldığında mükellefte beyannamede kdv ödemeksizin mal almadığından bu haneyi boş bırakıyor. Vergi dairesi boş bırakılan yer için eşdeğer eşya tablosu istemektedir. Bunun takibini yapabilme şansı olamayan vergi dairesi eşdeğer eşya için hesaplanan kdv iadesini sistemde bırakmak zorunda kalıyor

 

Vergi daireleride  kdv ödemeksizin girdi yapıldıktan sonra değil belge kapanmasından sonra iade işlemini ymm raporu  istediğinden sistemsel eksiklikler kdv iade alacağını eşdeğer eşya durumundan alacağını mükellef mahsup yapamıyor. Ödemesi çıktığı dönemde kdv ödüyor ama eşdeğer eşyakaynaklanan kapanmayan d.i.i.b  alacağınıda mahsup yapamamaktadır.

 

Çözüm önerim

 

-Devreden kdv si varsa firmanın ihraç kayıtlı bedellerin tamamını alabilmesi

 

-Eşdeğer eşyanın kdv sini hesaplatıp  indirimler hanesine yazdırılması

 

-İhracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşmaması

 

Reform niteliğinde değişiklik öngören indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesi konuları konuşulurken şuan mevcut sistemdeki kdv iadelerinde

 

revize edilmesinde ve hızlandırılmasında fayda olduğuna inanmaktayım.

 

SMMM Furkan Yaşar

 

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar