227
  • Alo Bilgi

İdari Para Cezası Kaldırılıyor

İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi ve Düzeltilmesi

Bildiğiniz üzere kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık; bir hizmet akdine bağlı olarak bir işverenin yanında çalışan sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren bitmektedir. Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların ise kendileri ve faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.
Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılan sigortalılar ile çalışmakta iken ölen sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin on günlük süre beklenmeden verilmesi gerekmektedir. Sigortalının işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi, prime esas kazanç ve gün sayısı ile işten ayrılış nedeni bilgileri Sosyal Güvelik Kurumunca sigortalının işten ayrıldığı tarihin tespiti ve ay içinde işten ayrılan sigortalının aylığının hesaplanması ile İŞKUR tarafından işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında doğrudan kullanıldığından bu bilgilerin hatasız ve noksansız doldurulması önem arz etmektedir.

 

 

İDARİ PARA CEZASI KALDIRILIYOR

Sigortalıya hak etmediği halde aylık ve işsizlik ödeneği ödenmesi halinde yersiz ödemeye sebep olan işveren bu durumdan sorumlu tutulmakta ve yapılan yersiz ödemeler kendisine rücu edilmektedir.
Bu nedenle bazı durumlarda işten ayrılış bildirgesi verildikten sonra yapılan hataların giderilmesi için bildirgede değişiklik yapılması gündeme gelebilmektedir.
Yukarıda bahsettiğim durumlar neticesinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi; işverenler tarafından verildikten sonra 10 gün içinde silinmesi ve güncellenmesi işlemi ile meslek adı ve kodu, ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi her zaman e-sigorta yoluyla işverenler tarafından güncellenebilmektedir.
10 günlük süre geçtikten sonra ise ilgili işlemler ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılabilmektedir.
İşverenlerin işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi geçtikten sonraki düzeltme ve güncelleme taleplerinin yapılabilmesi için, işverenin aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma ibraz etmesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesinin gün, prime esas kazanç ve işten çıkış tarihi bilgilerinin aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca işten ayrılış bildirgesi süresi içinde verilmiş ise oluşan idari para cezası kaldırılmaktadır.
İşten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihinin 10 günlük süreden sonra sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzeltilmesi halinde, işsizlik sigortası ödeneği almak isteyen sigortalıların düzeltilen işten ayrılış bildirgesi ile birlikte ayrıca ihbar veya kıdem tazminatının ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu gibi belgelerle İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

 

 

SİGORTALININ, İŞVERENİN TALEBİ

Sigortalı tek başına işveren olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak işten ayrılış bildirgesinde ayrılış nedeninin hatalı olduğunu ve düzeltilmesini talep etmesi halinde ilgili mevzuat gereğince işlem yapılamamaktadır.
Sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmiş ise değiştirilebilmektedir.
Ayrıca işverenlerin işten ayrılış nedenine yönelik talepleri buna ilişkin belgelerle müracaat edilmesi halinde değiştirilebilmekte olup ilgili belgelerin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olması beklenmektedir.

 

 

Sosyal güvence içinde kalın…

 

 

Ekrem Gülcemal / Yeni AsırSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar