195
  • Alo Bilgi

İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği Değişti

İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Buna göre, İçişleri Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı’nın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban puanı ve türü, istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak.

 

 

Giriş sınavına başvuranlar, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olacak.

 

 

Giriş sınavı komisyonu da Bakanlık makamının onayı ile Personel Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, daire başkanı ve daha üst seviyede belirlenecek dört üyeden oluşacak. Ayrıca en az iki yedek üye belirlenecek.

 

 

Ayrıca yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “14/7/1965” ibaresinden önce gelmek üzere “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 275 ve 508’inci maddeleri ile” ibaresi eklendi.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar