266
  • serpil

Hedef 2.4 milyar liralık tasarruf

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinde kamunun öncü rolü üstlenebileceğini belirterek, “Kamunun yıllık enerji gideri 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalardan burada yüzde 40’a yakın yani 2.4 milyar TL’lik enerji tasarrufu potansiyeli söz konusu. Bunun için Enerji Performans Sözleşmeleri’ni devreye alacağız” dedi.

 

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin toplumsal kültürün parçası haline gelmesinde kamunun örnek olmasını amaçladıklarını belirterek, “Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40’a varan, yani 2.4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu. Bu potansiyelin gerçekleşmesi için Enerji Performans Sözleşmelerini (EPS) devreye alacağız. EPS ile kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak. 15 yıla kadar uzun dönemli sözleşme yapabilme imkânı getirildi. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri kurumlarda etütlerini yapacak ve uygulanacak verimlilik önlemlerini belirleyecek. Uygulama aşamasından sonra, referans tüketimle yeni tüketim arasındaki farkı tahsil edecek ve sistemi süreç sonunda kurumlara devredecek. Aslında, kazan-kazan modelinin en güzel örneği” dedi.

 

1.35 MİLYAR $’LIK YATIRIM

Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin enerji zengini bir ülke olmadığını ve yurtdışı kaynaklı her enerjinin ekonomiye yük olduğunu söyledi. Türkiye’nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı yaklaşık 1.5 yıl önce uygulamaya başladığını anımsatan Dönmez, bu kapsamda 2017-2018 döneminde enerji verimliliğine 1.35 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydetti. Bakan Dönmez, bu yatırımın karşılığında 308 milyon dolarlık bir tasarruf elde edildiğini belirterek, “Bu konuda kamunun örnek olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2023 sonuna kadar kamu binaları için en az yüzde 15 enerji tasarrufu elde edilmesi gerekiyor. Kamu binalarındaki dönüşüm için Dünya Bankası’ndan yaklaşık 4 milyon doları hibe olmak üzere 200 milyon dolarlık kredi temin ettik” bilgisini paylaştı.

 

FİNANSMAN ÖNEMLİ

Enerji verimliliği faaliyetlerini artıracak en önemli başlıklardan birinin de finansman olduğunu vurgulayan Dönmez şunları söyledi: “Enerji verimliliğinin ticari bir ürün haline gelerek piyasa karşılığının oluşturulduğu yeni nesil modeller üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde Dünya Bankası ile 200 milyon dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile de 50 milyon Eurol’luk bir çalışma yürütüyoruz. Dünya Bankası ile ayrıca yerel yönetimleri de kapsayan 300 milyon dolarlık daha kapsamlı bir finansman üzerinde çalışıyoruz.” Toplantıya enerji sektörü oyuncularının yanı sıra çok sayıda kamu kuruluşu, finans sektörü temsilcileri ve sivil toplum örgütü yöneticileri katıldı.

 

 

TÜRKİYE BÖLGENİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE KİLİT

– PARİS’te 2 gün önce düzenlenen Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı’na da katılan Bakan Dönmez, Türkiye’nin Uluslararası Enerji Ajansı’nın kurucu üyelerinden biri olduğunu anımsatarak, ajansın üye sayısının giderek arttığını kaydetti. Toplantıda TANAP ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) gibi Avrupa’da enerji arz güvenliğini çeşitlendiren ve destekleyen projelerin gündeme geldiğine değinen Dönmez şöyle konuştu: “Kömür zengini ülkeler ‘kömürden hemen vazgeçemeyiz. bizim önemli baz yüklerimizi oluşturacak kapasite ve kaynaklardan’ demiş. Avrupa da şu anda kendi kaynaklarıyla tüm ihtiyacını karşılamaktan uzak. Afrika ülkelerinden ve Rusya’dan doğal gaz ithal ediyor. Şimdi onlar için ilk defa yeni bir kaynak Hazar bölgesinin gaz kaynaklarıyla tanışmış olacaklar. TANAP’ı yani Güney Gaz Koridoru’nu önemsediklerini biliyoruz. Biz de Türkiye’nin öteden beri sadece kendi enerji arz güvenliğini önceleyen bir ülke olmadığını, bölge ülkelerinin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde de önemli bir sorumluluk alabileceğini söylemiştik. Bunun en güzel örneklerinden biri TANAP’tır. Yakın gelecekte TürkAkım da işletmeye girmiş olacak.”

 

– ENERJİ Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da enerji verimliliğine geçen yıl dünya çapında 234 milyar dolar yatırım yapıldığını ve bu sektördeki yatırımların enerji üretim yatırımlarıyla neredeyse eşit seviyeye geldiğini dile getirdi. Türkiye’nin her yıl 700 binin üzerinde gence yeni iş imkânı oluşturması gerektiğine dikkati çeken Kalsın, enerji verimliliğinin kalifiye gençlerin iş hayatına atılmasını sağlayarak istihdam oluşturacak yeni ve önemli bir sektör olduğunu söyledi.

 

AKLINLA VERİMLİ YAŞA KAMPANYASI

Dönmez, enerji verimliliğini çeşitli uygulamalarla toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda ‘Aklınla Verimli Yaşa’ sloganıyla bir iletişim kampanyası başlattıklarını açıkladı. Bu kampanyayla hanelerde enerji verimliliğiyle ilgili önce farkındalık yaratılması, bilinç seviyesinin artırılması ve bunun davranış değişikliğine dönmesini amaçladıklarını anlatan Dönmez, “Kampanyayla enerji verimliliğini teşvik ederken, çevreyi koruma ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gibi konularda da farkındalık artırıcı içerikleri de zamanla paylaşacağız” diye konuştu. “Aklınla Verimli Yaşa” sloganıyla başlatılan “Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması” iletişim kampanyası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği (AB) hibesi ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülüyor.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar