125
  • Alo Bilgi

Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temininde SGK’dan Yeni Kolaylıklar!

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan ettiği yeni koronavirüs küresel salgını maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmak yerine artış göstermektedir. Hâl böyle iken devletin tüm kurumları kendilerine düşen tedbirleri almaya devam etmektedir.

Bu bağlamda SGK, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın pandemiden olumsuz etkilenmemesi için yeni bazı tedbirler almıştır.

Bu tedbirlerden biri de kronik hastalığa bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilenen kişilerin enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretme ihtimali bulunduğundan bu kişilerin mümkün olduğu kadar sağlık hizmeti sunucularına başvurularının azaltılmasıdır. Bu önlem özelikle COVID-19 ile mücadelede önem arz etmektedir.

 

 

Yeni düzenlemeler

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya sebep olunmaması, muhtemel bulaşma riskinin azaltılması amacıyla SGK yeni düzenlemelere gitmiştir. Buna göre 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı sebebiyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA sisteminde kayıtlı olan sağlık raporları (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) geçerli sayılacaktır.

Belirtilen sağlık raporu veya hâlen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara istinaden reçete düzenletmeksizin doğrudan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında sözleşmeli olan eczaneden ilaca ilişkin en son karşılanan reçetede belirtilen kullanım dozu dikkate alınarak, 3 (üç) ayı geçmeyecek sürelerde (kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda) olmak üzere reçetesiz ilaç temini yapılması hâlinde bedelleri SGK tarafından karşılanacaktır.

Hasta bazında “endikasyon dışı ilaç kullanım onayı” verilmiş ilaçların temini aşamasında endikasyon dışı ilaç kullanım izni süreleri kontrol edilerek, bu süreler içerisinde bulunan ilaçların karşılanması gerekmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere de uyulacaktır.

 

 

Tıbbi malzeme temini

1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş olan tıbbi malzeme teminine yönelik MEDULA sisteminde kayıtlı sağlık raporları (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) geçerli sayılacaktır.

Belirtilen sağlık raporu veya hâlen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara istinaden reçete düzenletmeksizin, “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi” ve “İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme” kapsamında sözleşmeli olan merkezlerden/eczanelerden ekli listede yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri hâlinde; sağlık raporunun geçerli olduğu sürede bu rapora istinaden günlük/haftalık/aylık reçete edilen tıbbi malzemelerde SGK tarafından en son karşılanan reçetedeki kullanım adedi dikkate alınarak 3 (üç) aylık miktarı geçmemek üzere sağlık raporuna istinaden bir defaya mahsus reçete edilen tıbbi malzemelerde miat süresi dolanların kurum tarafından en son karşılanan reçetedeki kullanım adedi dikkate alınarak bedelleri karşılanacaktır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar