205
  • Alo Bilgi

Gurbetçiye Müjde!

Hükûmet,12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasını öngören yeni ‘Torba Yasa’ teklifini TBMM’ye  intikal ettirdi.

Bu yasa teklifi ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhtelif konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, vatandaşların çeşitli alanlardaki hizmet sunumlarına günümüzün teknolojisinin verdiği imkânlar doğrultusunda güvenle ve daha kolay erişebilmesinin sağlanması, 2020 yılı içerisinde meydana gelen bazı doğal afetlere ilişkin afetzede vatandaşların yaşayabileceği muhtemel hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve diğer bazı konulara ilişkin talep ve ihtiyaçların karşılanması amacını hedeflemektedir.

Belirtilen düzenlemeler arasında milyonlarca gurbetçinin yıllardır beklediği düzenleme ön plana çıkmaktadır.

 

 

Gurbetçilere emeklilik şartları

”Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”da bağlanacak aylıkların tahsisinin yapılma şartları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması ve borcun tamamının ödendikten sonra yazılı istekte bulunulması şart olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte anılan Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışabildiği ve bu çalışmaların da hizmet belgelerinde gösterildiği bilinmekte ve bu mahiyetteki kısa süreli çalışmalar da zorunlu çalışma olarak değerlendirildiğinden, bunlara aylık bağlanmamakta veya bağlanmış olan aylıklar ise bu çalışmalar nedeniyle kesilmektedir.

 

 

Gurbetçilere emeklilikte çalışma imkânı verilecek

Konuyla ilgili yasa teklifi “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsa dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan yönetmelik ile belirlenir” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu bağlamda yapılması öngörülen düzenleme ile bu kapsamda çalışan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi, aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca bu düzenleme kapsamında  geçen kısa süreli çalışmaya tabi işlerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmaktadır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar