260
  • serpil

Güncel SGK İşten Çıkış Nedeni Kodları

Hizmet akdi sona eren sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında İşten Ayrılış Bildirgesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde işten çıkış nedeni bölümüne işten çıkış nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılmalıdır.

 

SGK İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ KODLARININ GÜNCEL HALLERİ

 

Kodu İşten Çıkış Nedeni
01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
09 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

 

Hizmet akdi sona eren/erecek olan sigortalıların işten çıkış nedenleri yukarıdaki tabloda hangi koda giriyor ise o kodla işten çıkışlarının yapılmasını, “İşten Ayrılış Bildirgesi” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde aynı işten çıkış kodunun kullanılmasını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar