237
  • Alo Bilgi

Gümrük’de, Özel Bankaların Vergi Tahsilatına Aracılık Protokollerini İptal Etti!

Maliye, özel bankalarla imzalanan vergi tahsilatına aracılık edilmesine izin veren protokolleri, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere feshederek, özel bankaların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatı yapma yetkisini kaldırmıştı.

 

 

Vergi Dairesi Müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ya doğrudan vergi daireleri veznelerine yatırılarak ya da kamu bankası statüsündeki T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) aracılığıyla ödeniyor.

 

 

Özel bankalarla çalışanlar açısından başta biraz sıkıntı oldu, ancak gerek Maliye’nin gerekse Bankaların aldıkları önlemlerle sıkıntılar kısa süre içerisinde giderildi. Artık herkes Maliye’ye vergi ödemelerini rahatça kamu bankaları aracılığıyla yapıyor.

 

 

Özel Bankalar, Birkaç İstisna Dışında 1 Ocak’tan İtibaren Vergi Tahsilatı Yapamıyor!

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren özel bankaların vergi tahsilatı yapma yetkileri iptal edildiğinden özel bankalar, Vergi Dairesi Müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakları 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsil edemiyor.

 

 

Maliye, özel bankaların gayrimenkul/menkul sermaye iradı – ücret – diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları,  Mali Yapılandırma Kanunları (6736, 7020, 7143 gibi) ve 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,  tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı ve veraset ve intikal vergisini sadece kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil etmelerine izin verdi. Bu ödemelerin özel bankalara nakit olarak yapılması söz konusu değil.

 

 

Gümrük’de, Özel Bankaların Vergi Tahsilatına Aracılık Protokollerini İptal Etti!

Maliye’den sonra Gümrük de, mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak özel bankalarla imzaladığı protokolleri feshetti.

 

 

Gümrük, konu ile ilgili olarak özel bankalara gönderdiği 21 Şubat 2020 tarihli ve 73421605-030.03 sayılı yazıda; yazının tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere bankalar ile yapılmış olan protokollerin feshedildiğini ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığını, bu tahsilatların T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. vasıtasıyla yapılmaya devam edileceğini belirtti.

 

 

Gümrük Vergileri, Mart Ayı’nın Son Haftasından İtibaren Sadece Kamu Bankaları Tarafından Tahsil Edilecek!

Özel bankalar, protokolün fesih tarihinden itibaren (bu tarih bize göre 22 Mart ve sonrası) ithalata ilişkin gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi ve İthal Harcını hiçbir surette tahsil edemeyecek. Bu tahsilatları sadece yukarıda sayılan kamu bankaları yapabilecek.

 

 

Gümrük Vergileri Tahsilatlarının Sadece Kamu Bankaları Tarafından Yapılmaya Başlanılacağı Tarih Karışık, Net Değil!

Özel Bankalara gönderilen yazıda, fesih kararının yazının tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Fakat bu yazının özel bankaların tümüne aynı gün tebliğ edilip edilmediği hususu açık değil, yani tebliğ tarihleri farklı olabilir. Bu da, her banka açısından protokol fesih tarihinin farklı olacağı anlamına geliyor. Söz konusu protokoller daha net bir tarih verilerek (örneğin 1 Nisan 2020) iptal edilse daha iyi olurdu.

 

 

Listede Emlak Katılım ve PTT Yok, Bunlar da Unutulmamalı!

İthalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi ve İthal Harcının tahsilatını yapacak kamu bankaları arasında

– Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.,

– Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

bulunmuyor.

Bize göre, söz konusu listeye Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve PTT’nin de ilave edilmesi lazım.

 

 

Maliye ve Gümrük’ten Sonra, Sırada SGK Var!

Maliye ve Gümrük’ten sonra SGK ödemelerinin de sadece kamu bankaları aracılığıyla yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor! Kısa bir süre sonra SGK ödemelerinin de sadece kamu bankaları tarafından tahsil edilmeye başlandığını görürseniz şaşırmayın!

 

 

Sonuç Olarak;

Yapacakları ithalatla ilgili gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi ve İthal Harcı ödeyecek ithalatçıların ödeme ile ilgili bu banka değişikliklerini gözönünde tutmalarında yarar var.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar