235
  • AHMET GÜNDÜZ

Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Gümrük kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler yapan 7190 sayılı yasa yayımlandı.

 

Gümrük kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Gümrük Kanunu kapsamında hangi değişiklikler yapıldı?

 

Gümrük Kanunu’nda yer alan ceza ve itiraz hükümleri geçerli olmasına hükmedildi.

 

Bu kapsamda, gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış bilgi verilmiş olması halinde idari para cezası ve faiz uygulanmayacak.
Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması halinde kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

 

Yasa kapsamında, kanunla ithalatı yasaklanan eşyanın tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası uygulanacak.

 

Transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde farklı çıkan eşyanın, gümrük vergilerinin iki katı kadar, farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilecek.

 

Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı %10 oranında uygulanacak.

 

Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanının kontrolü veya muayenesi neticesinde antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde; farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilecek.

 

Yasayla ayrıca, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun ile avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanunda bazı değişiklikler yapıldı.

 

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar