975
  • Alo Bilgi

Gider Tahakkuku Nedir?

Bu yazımızda gider tahakkuku, gider tahakkuku nedir, gider tahakkuku ne işe yarar, gider tahakkuku nasıl yapılır gibi konular ele alınacaktır. Gider tahakkuku dönem sonu işlemlerin bir parçasıdır. Muhasebe prensipler, belli kanunlar ve ilkeler doğrultusunda ilerler. Muhasebede asıl olan bu alana konu olan ve mali tablolara etki eden her şeyin ait olduğu dönem içinde gerçekleştirilmesidir. Yani bir işlem hangi dönemde gerçekleşiyorsa o dönemde mali tablolara yansımalıdır. Yani bir gelir veya bir gider mevcutsa onun ne zaman tahsil edildiği ve ödendiği, gelir tablosu üzerinde gösterilmelidir. Gelin hep birlikte gider tahakkuku nedir bu soruyu daha detaylı bir şekilde cevaplayalım.

Gider tahakkuku nedir? Neye yarar? Nasıl yapılır?

 

Gide tahakkuku nedir sorusunu cevaplayabilmemiz için bu iki kelimenin ayrı ayrı anlamına bakmamız doğru olacaktır. Gider, bir işletmenin devamlılığını sağlayabilmesi için yaptığı ve yapacağı harcamalardır. Maliyet ve gider bu noktada karıştırılmamalıdır. Maliyet bir hizmetin veya malın temin bedelidir. Tahakkuk ise bir şeyin şartlar oluştuğu için veya direkt olarak gerçekleşmesidir. Yani bu iki anlamı birleştirdiğimiz zaman gider tahakkukun; giderin gerçekleşmesi olduğu anlamını çıkartabiliriz. Peki gider tahakkuku nasıl yapılır? Her şeyden önce var olan gider ilgili mali döneme ait olmalıdır. Eğer bu dönem geçerse o gider, gider olarak gösterilemez. Burada dönem kavramı iyi anlaşılmalıdır. Bahsedilen dönem hem mali yıl hem de geçici vergi dönemidir. Geçici vergi matrahının doğru hesaplanabilmesi için hem gelir hem de gider tahakkuku yapılmış olmalıdır. Diğer bir yandan faturası gelmemiş veya ödenmemiş olsa dahi bu dönemde gelir tablosu üzerinde gösterilmesi gereken veya sözleşmeye dayalı giderlerin tahakkukunun da yapılması gerekir.

 

Bu yazımızda gider tahakkuku nedir, gider tahakkuku ne işe yarar, gider tahakkuku nasıl yapılır, muhasebede dönemsellik kavramı, gider nedir, tahakkuk nedir gibi soruları cevaplamaya çalıştık. Eğer bu konu hakkında veya muhasebe alanında merak ettikleriniz var ise yorum bırakmayı veya bize yazmayı unutmayın. İyi günler dileriz!

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar