332
  • AHMET GÜNDÜZ

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayımlandı

Gıda ve Yem Zorunlu Meslek Mensupları 2019/48

 

06 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30970

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensuplarını belirlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Çalıştırılması zorunlu personel

 

MADDE 3 – (1) İşin nevine göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları Ek-1’de belirlenmiştir.

 

Yürürlük

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki İçin TıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar