261
  • Alo Bilgi

Genç Üretkenliğine Korona Darbesi

Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana gerek salgının işgücü piyasası ve özellikle kırılgan gruplar üzerindeki etkilerini, gerekse de salgının olumsuz etkileriyle mücadelede uygulanan politika tedbirlerini ayrıntılı olarak kaleme almaya çalışıyorum. Kovid-19 salgınının gençler üzerindeki olumsuz etkilerini çok yönlü şekilde ortaya koyan ‘Gençlik ve Covid-19: İşler, Eğitim, Haklar ve Ruhsal Sağlık Üzerinde Etkileri’ başlıklı yeni bir rapor, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Çocuk ve Gençlik Grubu (UNMGCY) ve Avrupa Gençlik Forumu gibi uluslararası kuruluşların işbirliği ile yayınlandı. Bugünkü yazımda söz konusu raporda yer alan çarpıcı hususları ele almaya çalışacağım.
112 ülkeden 18 – 29 yaş grubundaki 12 bin katılımcının görüşlerini yansıtan rapora göre, küresel salgın gençlere birden çok darbe vuruyor. Yalnız işlerini ve istihdam umutlarını yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda onların öğrenim ve eğitimlerini aksatıyor, ruhsal sağlıklarını da ağır biçimde etkiliyor.

 

 

10 gençten 7’si

ILO’ya göre, küresel salgının gençler üzerindeki orantısız etkisi, mevcut eşitsizlikleri daha da ağırlaştırıyor ve bir neslin üretkenlik potansiyelini azaltma tehlikesi yaratıyor. Kovid-19 krizi gençlerin eğitim ve öğrenimine ağır darbe vuruyor. ILO analizleri, küresel salgının başlamasından bu yana, öğrenim gören veya öğrenim görürken çalışan gençlerin yüzde 70’inden fazlasının, okullar, üniversiteler ve eğitim merkezlerinin kapanışından etkilendiği gösteriyor. Bu bakımdan, küresel düzeyde her on gençten yedisinin risk altında olduğunu söylemek mümkün.

 

 

Daha az öğrendiler

Rapora göre, gençlerin yüzde 65’i, salgın nedeniyle uygulanan genel tecrit döneminde okul ortamından çevrimiçi ve uzaktan eğitime geçiş nedeniyle daha az öğrendiklerini ifade etmiş durumda. Bununla birlikte, rapor öğrenim ve eğitime devam çabalarına rağmen, gençlerin yarısının öğrenimlerinin gecikeceğini ve yüzde 9’unun da öğrenimini başarıyla tamamlayamayabileceğini düşündüğünü ortaya koyuyor.

Diğer taraftan, salgın nedeniyle mevcut eşitsizliklerin daha da derinleştiğini söylemek mümkün. Bu bakımdan, özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşayan, internete erişimi oranı düşük olan, gerekli ekipman ve bazen de evinde yeterli alana sahip olmayan gençler için durum daha da kötüleşmiş halde.

 

 

İş kaybı var gelir azaldı

Rapora göre, bölgeler arasında önemli düzeyde “dijital eşitsizlikler” söz konusu. Bu anlamda, yüksek gelirli ülkelerde gençlerin yüzde 65’i video-ders yoluyla öğrenim görürken, düşük gelirli ülkelerdeki gençlerin yalnızca yüzde 18’i öğrenimlerine çevrimiçinde devam edebiliyor.

 

 

Rapora göre, her 10 gençten yaklaşık dördü, Kovid-19 krizinin işgücü piyasasında daha fazla engel yaratacağını ve okuldan çalışma yaşamına geçiş sürecini uzatacağını düşünüyor. Söz konusu gençler bu anlamda kariyer geleceklerinden pek de umutlu değil. Her 6 gençten biri, küresel salgının başlamasından bu yana işini kaybetmiş. İstihdamdaki gençlerin çoğu ise destek, hizmet ve satışla ilişkili işler gibi salgından büyük ölçüde etkilenmiş olan mesleklerde çalışıyor. Diğer taraftan, raporda yer alan verilere göre işlerine devam eden gençlerin yüzde 42’sinin gelirleri azalmış.

 

 

Söz konusu zorlu koşullar, gençlerin ruhsal sağlığını da etkiliyor. Araştırmaya göre, gençlerin yarısı muhtemelen kaygı veya depresyon yaşıyor. Rapora göre, karar mekanizmalarında gençlere söz hakkı tanıyarak ihtiyaçlarını ve fikirlerini dile getirmelerine imkan verilmesi, politikalar ve programların etkinliğini artıracaktır. Bunun yanında, önlemlerin uygulanmasına gençlerin katılmasını da sağlayacaktır.

 

 

Cem Kılıç / Milliyet GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar