266
  • Alo Bilgi

Geçici Vergi Beyanları, Ba-Bs Bildirimleri Ve Diğer Beyanların Yeniden Ertelenmesi

TÜRMOB, Ocak – Mart 2020 dönem Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Şubat ayı KDV ve Ba-Bs Bildirimleri için yeniden erteleme talebinde bulundu.

 

 

Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinde Yeniden Erteleme Talebi

Maliye Bakanlığından Beyanname verme ve Bildirim süreleri için yeniden erteleme talebinde bulunan TÜRMOB,

Korona Virüs salgınından dolayı gelinen aşamada daha önce ertelenen beyan ve bildirimler dahil tüm beyanname ve Bildirim verme ve ödeme sürelerinin yeniden gözgden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

Erteleme talebinde TÜRMOB,

1- Ocak – Mart 2020 dönemi Geçici Vergi beyanlarının
2- Gelir Vergisi Beyanlarının,
3- Kurumlar Vergisi Beyanlarının,
4- Şubat ayı KDV Beyanlarının
5- Şubat ayı Ba-Bs Bildirimlerinin

verilme ve ödeme sürelerinin 27.07.2020 tarihine kadar ertelenmesi gerektiğini açıkladı.

 

 

Mesleki Şirketlerin Mücbir Sebep Halinden Yararlanması

Maliye Bakanlığına Mesleki Şirketlerin durumu hakkında da açıklama yapan TÜRMOB, 518 olu VUK Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yön Önden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri orasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunduğu ancak , faaliyeti itibariyle bunlardan hiçbir farkı bulunmayan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik şirketleri salt kurumlar vergisi mükellefi olmaları dolayısıyla mücbir sebepten faydalanamadığını ve 3568 sayılı Kanun uyarınca kurulan mesleki şirketlerin de mücbir sebep kapsamında alınması gerektiğini söyledi.

 

 

Yıllık İşletme Cetvellerinin verilme Süresinin Ertelenmesi

Yıllık işletme Cetvellerinin verilmesi konusunda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına erteleme talabinde TÜRMOB,

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde gerek meslek mensuplarının gerekse işletmelerin çalışma biçimlerini değiştirdiklerini ve salgının yayılımını azaltmak için evde kal çağrılarına uyduklarını Bu sebeple yıllık işletme cetvellerinin 30/04/2020 tarihinde kadar verilebilmesinin mümkün olmadığını bu nedenle, mücbir sebep hali kapsamında ilave başvuru aranmaksızın tüm yükümlüler için yıllık işletme cetvellerinin verilme sürelerinin ileriki bir tarihe ertelenmesi  gerektiğini belirtti.

 

 

SGK Bildirimleri ve MUHSGK Birleşmesinin Ertelenmesi
SGK Bildirimleri ve Muhtasar SGK Birleşmesi Ertelecek mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu erteleme talebinde ise TÜRMOB

Mevcut gerekçeler ile

 

 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının pilot iller dışında kalan illerde devreye alınmasının bir süre daha ertelenmesi.

 

 

• Aylık Prim Hizmet Belgelerinin verilmesi sürelerinin ertelenmesi.

 

 

• Mevcut durumun işletmeler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler de göz önüne alınarak tedbirlerin yoğun olarak uygulanacağı mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin sigorta primlerinin ödenme sürelerinin ertelenmesi.

taleplerini iletti.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar