446
  • Alo Bilgi

Gazilere İkinci Aylık Nasıl Bağlanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),gazilere ikinci emekli aylığı bağlanmasına ilişkin yasa değişikliğinin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları genelge ile düzenledi. Gazi aylığı almakta iken çalışmaya başlayanlar, 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gününü doldurduklarında ikinci aylık bağlatabilecekler. Daha önce yanlış bağlandığı için ikinci aylığı kesilenlerin aylık ödenen süreleri 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günü hesabında dikkate alınacak. 7 Aralık 2019 tarihinden önceki döneme ait çıkartılmış borçlar silinecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi.

Vatani görevini yaparken yaralanarak vazife ve harp malulü aylığı bağlanan gaziler, çalışabilecek durumda iseler kamuda ya da özel sektörde engelli kadrosuyla çalışmaya devam ediyor. 2008 yılında yapılan değişiklikle gazilerin sadece malul duruma düştükten sonraki hizmet süreleri ile ikinci aylık bağlanması öngörüldü. Ancak, bazı gazilerin, engelli raporu alarak daha erken ikinci aylık bağlattığının sonradan tespit edilmesi üzerine aylıkları kesilmişti. Bu konuda mart ayında bir yasa değişikliği yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),yasa değişikliğinin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları düzenleyen genelge yayımladı. Buna göre, vazife malulü aylığı bağlanan gazilerden aylık bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlere, 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün koşulunu yerine getirdiklerinde, yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanacak. Böylece bu kişiler, gazi aylığına ilave olarak ikinci bir aylık almaya başlayacak.

 

 

AYLIĞI KESİLEN GAZİLER NE OLACAK?

Yersiz bağlandığı gerekçesiyle geçen yıl aralık ayından itibaren aylıkları kesilen gazilere yönelik de bazı düzenlemeler yapıldı. Bunların aylık aldıkları dönem, prim alınmaksızın 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gün hesabında dikkate alınacak. Bu şekilde söz konusu şartı yerine getirenlere, herhangi bir talep aranmaksızın eski aylıkları bağlanacak.

Aylık aldıkları süreler prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmesine rağmen 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün şartını yerine getiremeyen ancak bu şartları sonraki bir tarihte tamamlayanlara yaşlılık aylığı bağlanırken, geçen yıl aralık ayında kesilmiş olan aylık tutarı dikkate alınmayacak.

Aylık alınan süreler prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınmasına rağmen 25 yıl sigortalılık 5000 prim günü şartını yerine getiremeyenlerin daha sonraki çalışmaları ile aylığa hak kazanmaları halinde, prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilen aylık aldıkları süreler, aylık bağlanacak statünün tespitinde değerlendirme dışında tutulacak.

26 Mart 2020 tarihi itibarıyla yirmi yıl sigortalılık ve 5000 prim günü şartını yerine getiremediği için ikinci aylık bağlanamayan gazilere, bu koşulu yerine getirdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren ikinci aylık bağlanacak.

 

 

SİGORTALILIK SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu düzenleme kapsamında yapılacak değerlendirmede, sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısının başlangıcı, vazife malullüğü aylığı başlangıç tarihinden sonra uzun vadeli sigorta kolları primi yatan ilk gün olarak dikkate alınacak. Vazife malullüğü aylığının başlangıç tarihinden önceki süreye ilişkin borçlanmalar sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

Vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenler hakkında öncelikle gazi aylığı bağlanmasını gerektiren engellilik dışında yeni engellilik durumu varsa buna göre emekliliğe hak kazanıp kazanmadığı değerlendirilecek. Örneğin, çatışmada bacağını kaybeden bir gazi bu sebeple gazi aylığı almakta iken çalışıyorsa, sonradan ortaya çıkan başka bir engellilik nedeniyle erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.

 

YERSİZ ÖDEME NEDENİYLE ÇIKARTILAN BORÇLAR SİLİNECEK

Daha önce 7 Aralık 2019 tarihi itibarıyla fazla veya yersiz ödemeler dolayısıyla çıkartılan borçlar silinecek. Ancak ödenmiş tutarlar iade edilmeyecek.

SGK’ca 7 Aralık 2019 tarihinden sonra kurumun hatasından kaynaklı yersiz veya fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle borç çıkartılırsa, bu işlemden dolayı söz konusu tarihe kadar olan borçlar silinecek, ancak bu tarihten sonraki borçlar ilgilinin kendisinden veya hak sahibinden tahsil edilecek.

 

 

Ahmet Kıvanç / Haber TürkSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar