255
  • Alo Bilgi

Futbolcular Gelir Vergisi Beyannamesi Verecek mi?

Ülkemizde sporcunun ve özellikle futbolcuların vergilendirilmesi konusu yıllardan bu yana tartışılan bir konudur. Ücretlilerin artan oranlı Gelir Vergisi’ne tabi tutularak vergilendirildiği bir ülkede, milyon Euro’lar kazanan futbolcuların kulüp tarafından kaynakta kesilen sabit ve düşük oranlı stopaj ile vergilendiriliyor görüntüsü altında vergilendirilmemesi hep eleştiri konusu yapılmıştır. Kulüpler, futbolcuların maaşını net ödemekte dolayısıyla futbolcunun cebinden vergi adı altında tek kuruş çıkmamaktadır. Vergilendirilen futbolcu değil, kulüp olmaktadır da diyemiyorum.  Çünkü, kesilen bu vergiler kulüp tarafından vergi dairelerine yatırılmakta, 5 gün sonra altyapıda kullanılmak üzere tekrar kulübe iade edilmektedir. 7194 sayılı Kanun ile “Amatör Sporun Desteklenmesi Fonu” getirilen sınırlamalara rağmen devam etmektedir. Yani sporculardan kesilen bu vergiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki fona aktarılacak bu fondan belirlenen sınırlamalara uygun olarak tekrar kulüplere dönebilecektir.

 

 

NELER DEĞİŞTİ?

Geçen yılın sonunda çok kazanan sporcuların (futbolcu, basketbolcu, voleybolcu v.b. gibi) vergilendirme rejiminde değişiklikler yapılarak, kaynakta kesinti yöntemi korunmuş, yalnızca en üst liglerde uygulanan tevkifat oranı yüzde 15’den yüzde 20’ye çıkartılmış, 2020 yılında 600 bin liranın üzerinde ücret geliri elde eden sporculara Mart 2021’de Gelir Vergisi beyannamesi verme zorunluluğu getirilmiştir. Gelir Vergisi tarifemize göre 600 bin liranın üzerinde elde edilen ücret geliri 600 bini aşan kısım için yüzde 40 oranı uygulanarak vergilendirilecektir.

7194 sayılı Kanun ile konuyu düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. maddesi (7/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere) aşağıdaki hali almış ve uygulanmaya başlanmıştır.

“31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için yüzde 20,

2) En üst altı ligdekiler için yüzde 10,

3) Diğer liglerdekiler için yüzde 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Bu ödemeler üzerinden 94’üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi’nden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanır.”

 

 

01.11.2019 TARİHİ KRİTİK

7194 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi ile 193 sayılı Kanun’a eklenen geçici 91’inci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile 01/1/2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 1/11/2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden (sporcu en üst ligde oynuyor ise) yüzde 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılacaktır. 01/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar bu sözleşmelere istinaden yapılan ücret ödemelerinden ise yüzde 15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir.

 

 

Sporcular nelere dikkat etmeli?

Transfer döneminin bütün hareketliliği ile devam ettiği bu günlerde, değişiklikler beyanname verme zorunluluğu yönünden sadece süper ligdeki futbolcuları değil; PTT 1. lig, 2. lig hatta 3. ligde oynayan futbolcuları da ilgilendirmektedir. Yıllık ücret geliriniz 2020 yılında 600 bin lirayı aştığında sözleşmelerinizde yer alan “Ödenecek ücret nettir, vergi ve stopaj kulübe aittir” hükmü sizi beyanname vermekten kurtaramaz. Sporcuların Gelir Vergisi beyannamesinde yıl içinde kulüp tarafından kesilen vergileri mahsup edebilmeleri ve daha düşük vergi ödemeleri için kulübün bu vergileri vergi dairesine yatırıp yatırmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu vergiler yatırılmazsa, 2020 yılında elde edecekleri 800 bin lira ücret geliri için 2021 yılında Mart ve Temmuz aylarında 2 taksit halinde toplam 271.070 lira Gelir Vergisi ödeyeceklerini hatırlatmak isterim.

Sadece sporcular değil, ücret geliri elde eden herkes, tek işverenden de elde etse, elde ettiği gelir 2020 yılında 600 bin lirayı aşıyorsa beyanname verecek.

 

 

Nedim Türkmen / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar