15
  • Alo Bilgi

Firmalar, Yurtdışı İçin 1.000.000 ABD Doları Kira+Markalaşma Teşviği Nasıl Alınabilir?

A-Firmalar, 400.000 ABD Doları Markalaşma Teşviği Nasıl Alınabilir?
Verilen Teşvikler Oran (%) Tutar (ABD Doları)
Yurtdışında Marka Tescili 50 50.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama 50 400.000
Kira Gideri 50 600.000
Konsept Giderleri 50 300.000
Reyon ve Raf Giderleri 50 200.000
Belge ve Sertifaka Giderleri 50 50.000
10 Mağaza İçin Kira Gideri 50 500.000

 

 

B-Firmalar, 200.000 ABD Doları TURQUALITY Teşviği Nasıl Alınabilir?
Verilen Teşvikler Oran (%) Tutar (ABD Doları)
Her Birim İçin Kira Gideri 50 200.000
Konsept Giderleri 50 200.000

 

 

C-Marka ve Turqualıty Teşvklerinin Başlangıç Tarihi ve Süresi Ne Kadardır?

1- İşbirliği kuruluşları, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden, alındıkları tarihten itibaren proje başına en az bir, en fazla 4 yıl süreyle desteklenir.

2-  Yararlanıcılar, Marka Destek Programına alınan her bir markası için destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren, ilgili markalarına yönelik olarak desteklerden 4 yıl süreyle yararlandırılabilir.

3- Bu Karar çerçevesinde TURQUALITY® Destek Programına alman yararlanıcılar:

a)  Her bir marka için belirtilen desteklerden münhasıran hedef pazarlara yönelik olanlar ile aynı fıkranın (a), (ç), (d) ve (e) bentlerinde düzenlenen desteklerden, her bir pazar için destek süresi azami 5 yıl olacak şekilde yararlandırılabilir. 5 yıllık destek süresi, söz konusu hedef pazarda gerçekleştirilen ve destek kapsamında değerlendirilen en eski tarihli ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

b)  Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık giderlerine ilişkin destekler ile (c) bendinde belirtilen desteklerden, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren yalnızca ilk 5 yıl yararlandırılabilir.

c)  TURQUALITY® Destek Programına alınan yararlanıcılar Program kapsamında kaldığı süre içinde yararlandırılabilir.

 

 

D-Holding/Şirketler Grubu İçin Desteklenecek Azami Marka Sayısı Ne Kadardır?

Bu Karar hükümleri çerçevesinde bir holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.

 

 

E-Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen işbirliği kuruluşu ve yararlanıcılar ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeyi öncelikle yapar.

 

 

Kaynakça:
Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
20.05.2020-31132 Cumhurbaşkanlığı Kararı (Döv.Kazan.Markalaşma dest.Hakkında Sayı- 2564)

 

 

ZEKERİYA ASLAN
Yeminli Mali MüşavirSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar