126
  • Alo Bilgi

Finansal Kiralama(Leasing) İle Araç Alım İşlemlerinde Bilinmesi Gerekenler

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

-Satın alınan malın mülkiyeti finansal kiralama şirketine ait,

-Kullanım hakkı kiracıda olan,

-Taksitli ödeme imkânı (min. 6 ay – max. 60 ay vade) sağlayan,

-Sözleşme süresi bitiminde sembolik bir rakamla kiracıya devredilebilen,

-Finansman yöntemidir.

 

 

Kimler Leasing Yapabilir?

-Şahıs firmaları

-Her türlü ortaklıklar

-Serbest Meslek Mensupları (hukuki işlem yapmaya yetkili kişi ve kuruluşlar)

 

 

Süreç Nasıl İşliyor?

İstediğiniz aracı belirliyorsunuz, pazarlığınızı yapıp fiyatı netleştiriyorsunuz.

Aracın proforma faturasını leasing firmasına iletiyorsunuz.

İşlemin tutarı ve kiracının isteğine göre vadesi belirleniyor.

Aracın hangi yetki kapsamında olduğu önemli!

 

 

*Ulaştırma bakanlığı leasing ile alınan taşıma araçlarına yetki belgesi vermeyebiliyor, işlemlere başlamadan yetki belgesi sorgulamasını leasing firmasına mutlaka yaptırın.

 

 

Maliyet Nedir?

Oran, vadeye ve tutarın büyüklüğüne göre değişiyor.

Ortaya çıkan maliyetin, ikame bir kredi tutarı ile karşılaştırılması; getiri ve götürülerin iyi analiz edilip karar verilmesi gerekmektedir.

 

 

Avantajları Nelerdir?

-Toplu para çıkışı gerektirmeden, taksitler halinde ödeme imkânı sağlar.

Banka kredi limitlerinde azalma meydana getirmez.

-Taksitlerin para birimini belirleyebilirsiniz.

-Operasyonel manada destek sağlanır. Leasing firması; satın alma, sigorta ve kasko gibi işlemlerde danışmanlık hizmeti verir.

 

 

Amortisman Uygulaması Nasıl Olacaktır?

-Kiralamaya konu olan iktisadi kıymet 260 Haklar hesabında aktifleştirilmelidir.

-Taşıtın amortisman ayırma hakkı, kiralayan firmaya aittir.

-Taşıtın amortisman yılı, kiralama süresinden fazla ise ve süre sonunda mülkiyet kiralayan firmaya geçiyor ise; aracın faydalı ömrüne göre hesaplama yapılacaktır. Ancak mülkiyeti kiralayana geçmiyor ise; amortisman ayrılmayan tutarın son yılda itfa edilmesi gerekmektedir.

 

 

KDV Oranı Ne Olacak?

-Leasing firmasının kiracıya keseceği faturalarda KDV; anapara ve faiz tutarı toplamı üzerinden %18 KDV oranına göre hesaplanacaktır.

-Finansal kiralama yoluyla alınan araç için ödenecek KDV tek kalemde indirim konusu yapılamayacak olup, leasing firmasının vade boyunca keseceği faturalarla aylık olarak indirim konusu yapılacaktır. Devreden KDV’si olan bir firma için bu durum avantaj teşkil etmektedir. KDV ödeyen firmalar için ise bu durum dezavantaj oluşturacaktır.

 

 

Muhasebesel Süreç Nasıl İşleyecektir?

Leasing firması aylık olarak; anapara, faiz ve KDV’yi ayrıca belirterek fatura kesecektir.

 

 

Ödemeler tamamlandıktan sonra sembolik bir rakam ile aracın devir faturası kesilecektir.Örnek vermek gerekirse; Mal bedeli: 100.000 TL  KDV: 18.000 TL  Vade: 36 Ay

 

 

No Tarih Anapara Faiz Kira KDV
1 05.10.201X 3.770 0 3.770 679
2 05.11.201X 1.973 1.797 3.770 679
3 05.12.201X 2.010 1.760 3.770 679
4 05.01.201X 2.047 1.723 3.770 679
5 05.02.201X 2.085 1.685 3.770 679
6 05.03.201X 2.124 1.646 3.770 679
7 05.04.201X 2.164 1.606 3.770 679
8 05.05.201X 2.204 1.566 3.770 679
9 05.06.201X 2.246 1.524 3.770 679
10 05.07.201X 2.287 1.483 3.770 679
11 05.08.201X 2.330 1.440 3.770 679
12 05.09.201X 2.374 1.396 3.770 679
13 05.10.201X 2.418 1.352 3.770 679
14 05.11.201X 2.463 1.307 3.770 679
15 05.12.201X 2.509 1.261 3.770 679
16 05.01.201X 2.556 1.214 3.770 679
17 05.02.201X 2.604 1.166 3.770 679
18 05.03.201X 2.652 1.118 3.770 679
19 05.04.201X 2.702 1.068 3.770 679
20 05.05.201X 2.752 1.018 3.770 679
21 05.06.201X 2.804 966 3.770 679
22 05.07.201X 2.856 914 3.770 679
23 05.08.201X 2.910 860 3.770 679
24 05.09.201X 2.964 806 3.770 679
25 05.10.201X 3.019 751 3.770 679
26 05.11.201X 3.076 694 3.770 679
27 05.12.201X 3.133 637 3.770 679
28 05.01.201X 3.192 578 3.770 679
29 05.02.201X 3.251 519 3.770 679
30 05.03.201X 3.312 458 3.770 679
31 05.04.201X 3.374 396 3.770 679
32 05.05.201X 3.437 333 3.770 679
33 05.06.201X 3.501 269 3.770 679
34 05.07.201X 3.566 204 3.770 679
35 05.08.201X 3.633 137 3.770 679
36 05.09.201X 3.701 69 3.770 679
37 05.10.201X 0 0 100 18
TOPLAM 100.000 35.720 135.820 24.448

 

 

Ödeme Planı Muhasebe Kaydı
  Borç Alacak
260  Haklar Hesabı (Finansal Kiralama Konusu Sabit Kıymet) 100.000
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 17.626
402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 18.094
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.240
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 90.580

 

 

05.10.20XX Tarihli Leasing Faturası Muhasebe Kaydı

  Borç Alacak
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.770
191 İndirilecek KDV 679
320 Satıcılar (Finansal Kiralama Şirketi) 4.449

 

 

05.10.20XX Tarihli Leasing Faturasının Ödeme Kaydı

Borç Alacak
320 Satıcılar 4.449
102 Bankalar 4.449

 

 

05.11.20XX Tarihli Leasing Faturası Muhasebe Kaydı

  Borç Alacak
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.770
780 Finansman Giderleri 1.797
191 İndirilecek KDV 679
320 Satıcılar (Finansal Kiralama Şirketi) 4.449
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 1.797

 

 

31.12.20XX Amortisman Kaydı

Finansal kiralama konusu aracın 5 yıllık faydalı ömrü olduğu varsayılarak %20 amortisman hesaplanmıştır.

  Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri 20.000
268 Birikmiş Amortismanlar 20.000

 

 

SMMM Ahmet Solmaz

Ahmet.solmaz@ismmmo.org.trSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar