599
  • Alo Bilgi

Fesih Yapılmayan İşçiye Nakdi Ücret Desteği

Nakil Yapılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Ödenir Mi?

Çalışanın işveren tarafından 7244 sayılı Kanun çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılması işçilere iş akdini haklı nedenle sona erdirme hakkı vermeyecektir.

Zor günlerden geçiyoruz. Hem çalışanlar, hem işverenler ve hem de kamu yöneticileri için ekonomik zorlukların ağırlığını hissettirdiği bir dönem bu.

İşte, bu dönemde işletmelerin ele aldıkları hususlardan birisinin de verimsiz şubelerin kapatılması, projelerin küçültülmesi veya sonlandırılması yoluyla şirket maliyetlerinin azaltılması üzerine olduğu görülüyor.

Bu şekilde şube kapatması durumunda da fesih yasağı nedeniyle işçilerin çıkışlarının yapılarak merkez işyerine veya diğer şubelere transfer edildiği ve bu işyerinde de pandemi ücretsiz iznine çıkartıldıkları görülüyor.

Firmalarda onlarca yıldır çalışmakta olan, ancak 17.04.2020 tarihi sonrasında aynı şirketin başka şubelerine veya farklı projelerine ataması yapılmış olan personeller için Pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği bildirimi yapılmasına sistem izin vermiyor.

Dolayısıyla esasında uzun süredir çalışıyor olmasına ve pandemi ücretsiz izin hakkından yararlanması gerekmesine rağmen sistemin 17.4.2020 sonrası işe giriş olarak değerlendirmesinden dolayı binlerce işçinin bu haktan yararlanamadığı görülüyor. İşçilerin uzun süredir aynı işverenin değişik işyerlerinde kesintisiz çalıştıkları sistemden görülebilmesine rağmen nakdi ücret desteği alamadıkları görülüyor.

Bunun sonucunda da işçilerin bu zor günlerde evlerinde çorba kaynamasına vesile olacak günlük 39.24 TL tutarındaki nakdi ücret desteğinden mahrum kaldıkları görülüyor.

Oysa ki, esasında 17.4.2020 öncesinde de aynı işverene ait işyerlerinde sigortalılar ve nakdi ücret desteğinden yararlanamıyorlar.

Bu sorunun çözümü çok basit, umuyorum hem bakanlık, hem SGK ve hem de İŞKUR bu zor günlerde işçilerin bu mağduriyetini giderir. Nakil olarak aynı işverenin bir diğer işyerine alınan işçilerin de (17.4.2020 öncesinden beri devam eden çalışmaları olması kaydıyla) pandemi nakdi ücret desteğinden yararlanmaları sağlanır.

 

 

Fesih yapılmayan işçiye nakdi ücret desteği

7244 sayılı Kanun’la birlikte işverenlerin 17/04/2020 tarihinden itibaren işverenler tarafından iş sözleşmelerinin feshi sınırlandırılmıştır. İşverenler 17/04/2020 tarihinden itibaren Bu süreçte işçinin 25/2 ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi, işyerinin kapanması ve işin sona ermesi durumlarında işveren tarafından işçinin çıkış işlemi yapılabilir. Bunlar haricinde işverenler tarafından fesih yapılamaz.

7244 sayılı Kanun’la getirilen düzenleme ile işveren feshinin yapılamayacağı süre ile sınırlı kalmak üzere işveren çalışanlarını tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak ücretsiz izne çıkarabilecektir. Çalışanın işveren tarafından 7244 sayılı Kanun çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılması işçilere iş akdini haklı nedenle sona erdirme hakkı vermeyecektir. Ancak çalışanlar bu sürede istifa ederek iş sözleşmelerini sona erdirebilecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimlerin, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılması gerekmektedir. Bu sisteme e-bildirge şifreleri ile giriş yapılabilecektir.

Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer Nedenler” olarak seçilmesi gerekmektedir.

Pandemi ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılır.

 

 

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar