344
  • serpil

Faizsiz Finans Denetim Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Faizsiz Finans Denetim Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

 

Faizsiz Finans Denetim Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 

Bu çerçevede, 27 Eylül 2017 tarihinde Kurumumuz ile İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) arasında faizsiz finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla bir telif anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşmayla ülkemizde faaliyet gösteren faizsiz finans kuruluşlarının finansal tablolarında gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilginin sunulması ve bu kuruluşların finansal tablolarının faizsiz finans muhasebe standartları ile Fıkhî ilke ve kurallara uygun olarak doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlayıp sağlamadığı konusunda kullanıcılara bir güvence verilmesi hedeflenmektedir.

 

Bu kapsamda, AAOIFI tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Denetim Standartlarının (FFDS’ler) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Etik Kurallar ile 6 adet Faizsiz Finans Denetim Standardı Resmî Gazetede yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

 

  • Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 1: Bağımsız Denetimin Amacı ve İlkeleri
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 2: Bağımsız Denetçi Raporu
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 3: Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 4: Bağımsız Denetçi Tarafından Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluğun Test Edilmesi
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 5: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hata ve Hileye İlişkin Sorumlulukları
  • Faizsiz Finans Denetim Standardı 6: Fıkhî Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi)

 

Söz konusu Standartlardan Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar yayımlandığı tarihten itibaren, FFDS 6: Fıkhî Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi) 1 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında yürütülen denetimlerde, diğer Standartlar ise 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinin denetimlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Faizsiz Finans Denetim Standartlarına İlişkin Kurul Kararlarının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar