313
  • serpil

Ev Hizmetlerinde SSK yaptırmayanlar evinden bile olabilir!

Evinizin içerisinde çalıştırdığınız temizlikçi, hizmetçi, bakıcı ve diğer tüm ev hizmetlerinde çalışanların SSKsının yapılması zorunlu bulunmaktadır.

Ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortasız çalıştırılması hâlinde SGK’nın yaptırımları sadece yüklü miktardaki idari para cezası uygulanmasından ibaret değildir.

 

Aynı zamanda ev hizmetlerinde çalıştırılanların evde bulundukları esnada kazaya maruz kalmaları durumunda bu kazaya bağlı olarak sakatlanmaları ya da ölmeleri hâlinde kendilerine ve hak sahiplerine SGK’nın bağlayacağı gelirler ile yapacağı tedavi masrafları, sırf sigortasız çalıştırılmaları nedeniyle hiçbir kusurları olmasa bile ev sahibine ödettirilmesi de söz konusu olmaktadır.

 

Bu durumlarda SGK’nın çıkaracağı fatura evin değerinden bile fazla olması hatta aşması mümkün olmaktadır.

 

Örneğin evinde sigortasız birkaç aydan beri temizlikçi-çocuk bakıcısı olarak çalıştırılan bir kadının evin camını silerken pencereden düşüp ölmesi hâlinde bu durumu SGK iş kazası olarak kabul etmektedir. Bunun için ölen kadının eşine, çocuklarına, anne-babasına SGK bağlayacağı tüm gelirlerin peşin değeri üzerinde çıkacak faturayı örneğimizdeki ev sahibine ödettirecektir. Kazaya maruz kalan kişi için sağlık giderleri de yapılmışsa bu masraflar da ev sahibinden alınacaktır.
Bu risklerden kurtulmak için ev hizmetlerinde çalıştırılanların kolay SGK uygulamaları ile sigortalarının yapılması son derece basittir.

Çalışma süresine göre yükümlülük ve maliyet değişiyor

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmamaktadır. İşveren sayılmamalarından dolayı da SGK’nın birçok yükümlülük ve sorumluluklarından kurtulmaktadır.
10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir. Günlük sigorta primi olarak ödenek miktar sadece 1 lira 71 kuruştur. 9 gün için asgari ücret üzerinden ödenecek toplam prim tutarı ise 15,35 TL’dir. 10 gün ve üzerinde ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için katlanılan maliyetler ve sorumluluklar artmaktadır.

Formalite yok

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi gibi formaliteler istenmemektedir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılmaktadır. Form, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, SGK’ya gönderilecektir.
10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun formda belirtilmesi hâlinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-Hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

10 günden fazla çalıştırılanlar

10 günden az sigortalı çalıştıranlar günlük sadece 1 lira 71 kuruş prim parası öderken ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar bunun yaklaşık 20 katı tutarında 27 TL prim parası ödeyecektir. 10 günlük asgari ücret üzerinden bakıcı, hizmetçi, temizlikçi çalıştıranlar 272,90 TL, bir ay çalıştıranlar ise 818,69 TL prim ödemek zorundadır.
Ev hizmetlerinde işveren yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için diğerlerinden farklı olarak uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri de alınmaktadır.

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili yapılmaktadır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan yabancıların sigortası

Yabancıların ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir. Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır. 30 gün eksik bildirim nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

 

Yabancıların çalışma izinlerinin bulunmaması hâlinde SGK’nın cezalarının yanı sıra 8.821,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Üstelik bu ceza her ay için katmerli şekilde uygulanmaktadır.

 

Bir de çalıştırılan yabancı evde kaza geçirirse SGK’nın çıkaracağı idari para cezasının yanı sıra rücu alacakları ile birlikte gerçekten çoğu zaman ev satılsa bile bu faturaları karşılamaya yetmeyecektir.

 

 

Kaynak: İsa Karakaş  Türkiye
 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar