220
  • Alo Bilgi

Ertelenen e-Defter Berat Yükleme Süreleri

e- Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı

e-Defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin e-Defter oluşturma, imzalama ve e-Defter Berat Dosyalarının yükleme süreleri

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı 126 Sıra nolu VUK ile ertelenen e-Defter Berat yükleme süreleri hakkında açıklama yaparak yeni e-Defter Oluşturma ve Berat Yükleme süreleri hakkında açıklama yaptı.

 

 

Açıklama ile,

31 Mart 2020 tarihine kadar e-Defterlerin oluşturulma ve berat yükleme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar yapılacak.

 

 

30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve berat yükleme süreleri 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/04/2020 ila 30/06/2020 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen aşağıda bentler halinde belirtilen mükellefler için 27/7/2020 tarihine kadar yapılacak.

 

 

E-Defterlerin Oluşturulması, İmzalanması ve Berat Dosyalarının GİB Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süreleri
DEĞİŞİKLİK
ÖNCESİNDEKİ YÜKLEME TARİHLERİ
31 Mart 2020 Tarihine Kadar Yüklenmesi
Gerekenler
30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Yüklenmesi
Gerekenler
31 Mayıs 2020 Tarihine Kadar Yüklenmesi
Gerekenler
30 Haziran 2020 Tarihine
Kadar Yüklenmesi Gerekenler
MÜKELLEF GRUBU Gelir Vergisi Mükelleflerinin Hesap Döneminin Son Ayına İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Belirlenen Mücbir Sebepler Kapsamına Giren Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri
E-Defter Ve Berat Dosyalarının Dönemi Ve Mükellefleri Aralık/2019 dönemi Gelir Vergisi Mükellefleri Aylık dönem bazında yükleme tercihinde bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Ocak 2020 dönemi
e-Detfer ve Beratları
Aylık dönem bazında yükleme tercihinde bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin
Şubat 2020 dönemi e-Detfer ve Beratları
Aylık dönem bazında yükleme tercihinde bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin
Mart 2020 dönemi e-Detfer ve Beratları
Aylık dönem bazında yükleme tercihinde bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aralık 2019 dönemi e-Defer ve
Beratları
Geçici vergi dönemi bazında yükleme tercihinde bulunan mükellefler için;  Ocak, Şubat ve Mart 2020 dönemleri e-Defter ve
Beratları
DEĞİŞİKLİK
SONRASINDA UZATILAN TARİH
30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır. 27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
DAYANAK MEVZUATI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/126 518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

 

 e- Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden dolayı doğrudan etkilenen mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için düzenlenen 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/03/2020 tarihli ve mükerrer 31078 sayılı Resmi Gazete’de, 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri de 23/3/2020 tarihinde Başkanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Söz konusu düzenlenmeler gereğince e-Defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerimizin e-Defter oluşturma, imzalama ve e-Defter Berat Dosyalarının yükleme süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

 

1- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

2- 30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/04/2020 ila 30/06/2020 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen aşağıda bentler halinde belirtilen mükellefler için 27/7/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

 

 

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

 

 

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

 

 

Açıklayıcı görsel tabloya ulaşmak için tıklayınız

 

 

Duyurulur.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar