105
  • Haber Servisi

Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistik Bülteni

Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistik Bülteni

1.      ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMI

1.1.   İşçi Kadrosunda İstihdam

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu Maddesi kapsamında;

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli; kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli bireyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Türkiye İş Kurumu verilerine göre engelli çalıştırmakla yükümlü 50+ işyeri sayısı ile kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında işçi olarak istihdam edilen bireylerin yıllara göre dağılımları tablo 1, tablo 2, tablo 3 ve tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 1. Engelli çalıştırmakla yükümlü 50+ işyeri sayısı

Yıllar Kamu Özel
2019 (Mart) 1.316 17.139
2018 1.352 17.826
2017 782 19.957
2016 806 18.332
2015 844 17.144
2014 809 17.773
2013 890 17.596
2012 979 16.980
2011 1.004 15.118
2010 1.084 14.511
2009 1.096 12.847
2008 1.126 13.268
2007 1.613 17.864
2006 1.507 13.593
2005 1.567 11.517
2004 1.674 10.145
2003 1.593 8.427
2002 1.609 8.121

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/

Engelli bireyleri çalıştırmakla yükümlü işyeri sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 1.609, özel sektörde 8.121 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle bu sayı kamuda 1.316, özel sektörde ise 17.139’dur.

Tablo 2. Engelli çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde işçi olarak çalışan engelli birey sayısının yıllara göre dağılımı

Yıllar Çalıştırmakla Yükümlü Olunan Engelli Birey Sayısı Çalışan Engelli Birey Sayısı
Kamu Özel Kamu Özel
2019 (Mart) 16.566 107.632 50+ işyerin de çalışan: 14.853 50- işyerin de çalışan: 961 50+ işyerinde çalışan: 96.142 50- işyerinde çalışan: 7.864
2018 16.157 107.373 50+ işyerin de çalışan: 14.453 50- işyerin de çalışan: 1.033 50+ işyerinde çalışan: 97.893 50- işyerinde çalışan: 8.916
2017 7.801 117.687 10.323 102.751
2016 8.206 104.966 10.822 92.413
2015 8.432 99.262 10.696 84.370
2014 8.417 101.823 10.422 84.706
2013 9.514 97.689 11.804 80.434
2012 10.246 97.322 12.358 77.547
2011 10.496 86.607 12.347 71.088
2010 12.603 66.359
2009 12.653 58.876
2008 11.286 55.077
2007 12.924 49.784
2006 15.342 53.832
2005 15.243 47.850
2004 15.193 39.022
2003 14.685 31.829
2002 16.668 28.953

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde çalıştırılması gereken engelli birey sayısı 2011 yılı itibariyle kamuda 10.496, özel sektörde 86.607 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle bu sayı kamuda 16.566’ya, özel sektörde ise 107.632’ye yükselmiştir. Bu işyerlerinde çalışan engelli sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 16.668, özel sektörde 28.953 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle bu sayı kamuda 15.814*, özel sektörde ise 104.006*’dır.

*50 kişiden fazla ve az çalışanı olan işyerlerinde çalışan engelli sayısı toplamı.

Tablo 3. Engelli birey çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde kota açığı/ fazlası

Yıllar Engelli Birey Çalıştırmakla Yükümlü Olan Kurumlarda Kota Açığı Engelli Kotasının Üzerinde  Çalışan Engelli Birey Sayısı
Kamu Özel Kamu Özel
4.557* 19.013 2.844 7.523
4.775* 17.871 3.071 8.391
466 23.232 2.988 8.296
2016 387 20.336 3.003 7.783
2015 472 22.037 2.736 7.145
2014 712 23.637 2.717 6.520
2013 700 23.075 2.990 5.820
2012 931 25.250 3.043 5.475
2011 1.164 20.789 3.015 5.270
2010 1.863 18.299 2.748 4.715
2009 1.981 16.367 2.548 4.693
2008 2.380 20.117 2.073 4.868
2007 3.417 22.175 2.208 4.032
2006 2.331 19.427 1.442 3.276
2005 2.990 21.824 1.211 1.680
2004 1.104 1.164
2003 2.033 990
2002 2.351 964

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanması ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi pozisyonunda çalışan kamu işçisi sayısı artması nedeniyle kamu kurumlarının istihdam etmekle yükümlü olduğu engelli işçi sayısında artış olmuş ve kota açığı da artmıştır.

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde kota açığı 2005 yılı itibariyle kamuda 2.990, özel sektörde ise 21.824 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle kota açığı kamuda 4.557, özel sektörde ise 19.013’tür. Çalıştırmakla yükümlü olduğu kotanın üzerinde engelli işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan engelli sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 2.351, özel sektörde ise 964 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle kamuda 2.844, özel sektörde ise 7.523’tür.

Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar